2NA-a

ВТОРА СЕДМИЦА НА ПРЕДКОЛЕДНОТО ВРЕМЕ

Неделя, година А

 
 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 11, 1-10


Той ще съди сиромасите по правда.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

В оня ден: Ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен; и ще почива върху Него Дух Господен, дух на премъдрост и разум, дух на съвет и крепост, дух на знание и благочестие; ще се изпълни със страх Господен, и ще съди, не според както очите му гледат, и ще решава делата, не както ушите му слушат.
Той ще съди сиромасите по правда, и делата на страдалците в страната ще решава по истина: със жезъла на устата си ще порази земята, и с диханието на устните си ще убие нечестивеца. Пояс на кръста му ще бъде правдата и пояс на бедрата му – истината.
Тогава вълк ще живее заедно с агне, и леопард ще лежи заедно с козле; теле, лъвче и вол ще бъдат заедно, и малко дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките им ще лежат заедно, и лъвът ще яде слама като волът. Младенец ще играе на аспидина дупка, и дете ще протегне ръката си към змийно гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познаване Господа, както водите пълнят морето.
А в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, и покоят му ще бъде слава.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 71, 2.7-8.12-13.17(0: 7)

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

Боже, дай на царя твоето правосъдие
и на царевия син твоята правда,
за да съди праведно твоите люде
и твоите бедни в съда. 

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

В негови дни ще процъфти неговата правда,
и ще има изобилен мир, докле месечина трае.
Той ще владее от море до море
и от Реката до краищата на земята.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

Защото той ще избави бедния, стенещия
и угнетения, който няма помощник.
Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха,
и ще спаси душите на бедните.

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.

Неговото име ще бъде благословено до века,
докле слънце трае, ще се предава името му.
И в него ще бъдат благословени всички земни племена,
всички народи ще го убеждават. 

В негови дни ще процъфти правдата и ще има изобилен мир на веки.ВТОРО ЧЕТИВО
Рим 15, 4-9


Христос спасява всички люде.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.    

Братя,
Всичко, що бе писано по-преди, за наша поука бе писано, та чрез търпението и чрез утехата от Писанията да имаме надежда. А Бог на търпението и утехата дано ви даде да бъдете в единомислие помежду и според учението на Христа Исуса, та единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на Господа нашего Исуса Христа.
Затова приемайте един другиго, както и Христос прие вас за слава Божия. И казвам ви, че Исус Христос стана служител на обрязването заради Божията истинност, за да утвърди обещанията, дадени на отците, а пък езичниците да прославят Бога за милосърдието Му, както е писано: затова ще те прославя, Господи, между езичниците и ще възпея Твоето име.”

Това е Божие слово.АЛИЛУЯ     
Лк 3, 4.6


R: Алилуя, Алилуя

Пригответе пътя на Господа, направете неговите пътеки прави; и всяка плът ще види спасението Божие.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 3, 1-12


Покайте се; царството Божие е близо.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

В ония дни дохожда Иван Кръстител и проповядва в Юдейската пустиня и казва: „Покайте се, защото се приближи царството небесно. Защото този е, за когото е казал пророк Исаия: „Гласът на викащия в пустинята говори: Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.”
А сам Иван носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си; а храната му беше акриди и див мед.
Тогава Йерусалим и цяла Юдея, и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Иван множество фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, рече им: „Рожби ехиднини! Кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете, прочее, плод достоен за покаяние и не помисляйте да думате в себе си: Наш Отец е Авраам; защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Аврааму; и секирата лежи при корена на дърветата; затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърляно в огън; аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да му понеса обущата; Той ще очисти гумното Си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори с неугасим огън.

Това е слово Господне.