2NA01

ПонеделникПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 35, 1-10


Сам Бог ще дойде и ще ви спаси.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Ще се развесели пустинята и сухата земя, и необитаемата страна ще се зарадва и разцъфти като крин. Великолепно ще цъфти и ще се радва, ще тържествува и ще се весели; славата на Ливан ще й се даде, великолепието на Кармил и Сарион; те ще видят славата на Господа, величието на нашия Бог.
Укрепете отслабналите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: Бъдете твърди, не се бойте: ето вашият Бог иде с отмъщение, с отплата Божия: Той ще дойде и ще ви спаси.
Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат.
Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята, и потоци в степите.
И водният призрак ще се превърне в езеро, и жадната земя – във водни извори; в жилището на чакалите, дето те почиват, ще стане място за тръст и рогоз.
И там ще бъде друм, и пътят по него ще се нарече свет път; нечистият не ще ходи по него; но той ще бъде само за тях; които ходят по този път, дори и неопитните, не ще се заблудят. Лъв не ще има там, и лют звяр не ще възлезе по него; той няма да се намери там, а ще ходят изкупените. И ще се върнат избавените от Господа, ще дойдат на Сион с радостно възклицание; и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие, а скръб и въздишка ще се отдалечават.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: Ис 35,4д)

Ето, Господ наш ще дойде и ще ни спаси.

Да послушам, какво ще каже Господ Бог.
Той ще изрече мир на своя народ и на своите избрани.
Тъй, неговото спасение е близо до онези, които Му се боят,
за да обитава слава в нашата земя. 

Ето, Господ наш ще дойде и ще ни спаси.

Милост и истина ще се срещнат,
правда и мир ще се целунат;
Истината ще изникне из земята,
и правдата ще надникне от небесата. 

Ето, Господ наш ще дойде и ще ни спаси.

И Господ ще даде добро,
и нашата земя ще даде своя плод;
Правдата ще тръгне пред него
и ще тури на път стъпките си. 

Ето, Господ наш ще дойде и ще ни спаси.АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя


Ето ще дойде Цар, Господар на земята, и ще отнеме игото на нашето робство.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Лук 5, 17-26


Видяхме чудни неща.

Четене от светото Евангелие според Лука.          

В онова време, когато Исус поучаваше, и седяха там фарисеи и законоучители, надошли от всички села на Галилея и Юдея, и от Йерусалим, и Той имаше сила Госдподня да изцерява – ето някои донесоха на постелка един човек, който бе разслабен, и се опитваха да го внесат и сложат пред Него; и като не намериха, отде да го внесат, поради навалицата, качиха се навръх къщата и през покрива го спуснаха с постелката насред пред Исуса.
И Той, като видя вярата им, рече му: „Човече, прощават ти се греховете.” Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казваха: „Кой е Тоя, който богохулства? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?
Исус, като разбра помислите им, отговори им и рече: „Какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно? Да кажа: прощават ти се греховете ли; или да кажа: стани и ходи? Но, за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове (казва на разсла­бения): тебе казвам, стани, вземи си постелката и върви у дома си.”
И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отиде у дома си, като славеше Бога.
И ужас обзе всички, и славеха Бога; и като бяха изпълнени със страх, казваха: чудни работи видяхме днес.

Това е слово Господне.