2NA03

Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 40, 25-31


Всемогъщият Господ „дава сила на уморения”.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

„Кому, прочее, ще ме уподобите и с кого ще ме сравните?” казва Светият. Подигнете очите си към висините небесни и погледайте, кой ги е сътворил? Кой изчислява броя на войнството им? Той всички ги нарича на име: поради голямото могъщество и велика сила у Него нищо не липсва.
А как говориш ти, Якове, и казваш, Израилю: „пътят ми е скрит от Господа, и делото ми е забравено у моя Бог”? Нима не знаеш? Нима не си слушал, че вечният Господ Бог, който е сътворил краищата на земята, не се уморява и не изнемогва: Неговият разум е неизмерим. Той дава сила на уморения и дарува якост на изнемощелия. Уморяват се и момци и отслабват, и млади люде падат, а които се надяват на Господа, ще подновят силата си: ще дигнат криле като орли, ще припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 102, 1-2.3-4.8 и 10 (0:1а)

Благославяй, душо моя, Господа.

Благославяй, душо моя, Господа,
и цялата моя вътрешност да благославя неговото свето име.
Благославяй, душо моя, Господа,
и не забравяй ни едно от неговите благодеяния. 

Благославяй, душо моя, Господа.

Той прощава всички твои беззакония,
изцелява всички твои недъзи;
избавя от гроб твоя живот,
увенчава те с милост и щедрости. 

Благославяй, душо моя, Господа.

Щедър и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив:
Той не ни стори според нашите беззакония,
и не ни въздаде според нашите грехове. 

Благославяй, душо моя, Господа.АЛИЛУЯ


R: Алилуя, Алилуя

Ето, Господ, ще дойде да спаси народа си; блажени, които са готови да го посрещнат.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 11, 28-30


Дойдете при мене всички отрудени.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Исус отговори и рече:
„Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и се проучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. Защото игото Ми е благо, и бремето Ми леко.”

Това е слово Господне.