2NA04

Четвъртък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 41, 13-20


Аз съм твоят Изкупител, Светият Израилев.

Четене из книгата на пророк Исаия.      

Аз съм Господ, Бог твой; държа те за твоята дясна ръка, казвам ти: „не бой се, Аз ти помагам”.
Не бой се, червей, Якове, малолюдни Израилю – Аз ти помагам, казва Господ и твоят Изкупител, Светият Израилев.
Ето, Аз те направих остра диканя, нова, назъбена; ти ще вършееш и стриваш планини и хълмовете ще направиш като мекина. Ти ще ги вееш, и вятър ще ги разнесе, и вихър ще ги развее; а ти ще се зарадваш у Господа, ще се хвалиш със Светия Израилев.
Сиромаси и немощни търсят вода и няма; езикът им пресъхва от жажда: Аз, Господ, ще ги чуя, Аз, Бог Израилев, няма да ги оставя.
Ще отворя реки навръх планини, и извори сред долини; пустинята ще направя езеро и сухата земя – водни извори; ще посадя в пустинята кедър, ситим, мирта и маслина; ще насадя в степите кипарис, явор и бук наедно, за да видят и познаят, и да разгледат и разберат, че ръката Господня е направила това, и Светият Израилев е сътворил това.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 144, 1 и 9.10-11.12-13ав (0:8)

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Ще те превъзнасям, Боже мой царю,
и ще благославям твоето име от века до века.
Благ е Господ към всички,
и неговите щедрости са върху всичките му дела. 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

Да те славят, Господи, всички твои дела,
и да те благославят твоите светии.
Да проповядват славата на твоето царство,
и да разказват за твоето могъщество,

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.

та да знаят синовете човешки за твоето могъщество
и за славното величие на твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове,
и твоето владичество във всички родове.

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив.АЛИЛУЯ      
Ис 45, 8


R: Алилуя, Алилуя

Росете, небеса, отгоре, и облаците да излеят праведния; да се разтвори земята и да роди Спасителя.

R: Алилуя, АлилуяЕВАНГЕЛИЕ
Мат 11, 11-15


Не се е появил по-голям от Иван Кръстителя.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време Исус каза на народа:
„Истина ви казвам: между родените от жени не се е явил по-голям от Иван Кръстителя; ала по-малкият в царството небесно е по-голям от него. А от дните на Иван Кръстителя до сега царството небесно бива насилвано, и насилници го грабят. Защото всички пророци и законът бяха пророкували до Ивана, и ако искате да приемете, той е Илия, който има да дойде.
Който има уши да слуша, нека слуша!

Това е слово Господне.