2NA05

Петък
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 48, 17-19


О, ако беше се вслушвал в моите заповеди.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Тъй казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев: „Аз съм Господ, Бог твой, който те учи на полезно, който те води по онзи път, по път, по който трябва да ходиш. О, ако беше се вслушвал в моите заповеди! Тогава твоят мир щеше да бъде като река, и твоята правда – като морски вълни. И твоето потомство щеше да бъде като пясък, и ония, които произлизат от бедрата ти – като песъчинките; не щеше да се изглади, не щеше да се изтреби името му пред Мене.

Това е Божие слово.ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

Пс 1, 1-2.3-4 и 6 (О: Срв Ив 8,12)

Който те последва, Господи, ще има светлината на живота.

Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивците,
в пътя на грешниците не стои,
и в сборището на развратниците не седи;
а в закона на Господа е волята му
и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. 

Който те последва, Господи, ще има светлината на живота.

И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци,
което дава плода си в свое време;
и чийто лист не вехне;
и във всичко, що върши, ще успее. 

Който те последва, Господи, ще има светлината на живота.

Не тъй са нечестивците, не тъй,
но те са като прах, що вятърът измита.
Защото Господ знае пътя на праведните,
а пътят на нечестивците ще погине. 

Който те последва, Господи, ще има светлината на живота.
АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Господ ще дойде, посрещнете го; Той е княз на мира.

R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Мат 11, 16-19


Не слушат нито Иван, нито Сина човечески.

Четене от светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Исус каза на народа:
„На кого да оприлича тоя род? Той прилича на деца, които седят по тържищата, викат на другарите си и казват: „Свирихме ви с пищялка, и не играхте; пяхме ви жални песни, и не плакахте.”
Защото дойде Иван, който ни яде, ни пие, а казват: бяс има.
Дойде Син Човечески, който яде и пие, а казват: ето човек многоядец, приятел на митари и грешници!” И премъдростта биде оправдана от своите чеда.

Това е слово Господне.