2NA06

Събота

ПЪРВО ЧЕТИВО
Сир 48, 1-4.9-11


Отново ще дойде Илия.

Четене из книгата на Исуса, Син Сирахов.        

И дигна се пророк Илия като огън, и словото му гореше като светило. Той напрати върху тях глад и с ревността си намали броя им: със словото Господне той заключи небето и три пъти сваля огън. Колко си се прославил ти, Илия, с твоите чудеса, и кой може с тебе да се сравни по слава? Ти беше грабнат от огнен вихър на колесница с огнени коне; ти биде предназначен за изобличаване в свое време, за да утолиш гнева -преди да се е обърнал в ярост – да обърнеш сърцето на баща към син и да възстановиш колената Яковови. Блажени са ония, които са те видяли, и които са украсени с любов!

Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 79, 2ас и зв 15-16Л8-19 (О: 4)

Боже, възстанови ни, да светне лицето ти, и ще се спасим.

Боже на силите, възстанови ни!
Пастирю Израилев, послушай.
Който седиш на Херувимите, яви се.
Издигни силата си, и дойди. 

Боже, възстанови ни, да светне лицето ти, и ще се спасим.

Боже на силите, обърни се;
погледни от небето и виж, и посети това лозе.
Опази това, що е насадила твоята десница,
и младочките, които ти укрепи за себе си.

Боже, възстанови ни, да светне лицето ти, и ще се спасим.

Да бъде ръката ти върху мъжа на твоята десница,
върху човешкия син, когото си укрепил за себе си.
И ние няма да отстъпим от Тебе:
оживи ни, и ние ще призоваваме твоето име.

Боже, възстанови ни, да светне лицето ти, и ще се спасим.
АЛИЛУЯ      
Лк 3, 4.6

R: Алилуя, Алилуя

Пригответе пътя на Господа, прави пътеките Му; всяка плът ще види спасението Божие.

R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Мат 17, 10-13

Илия вече дойде и не го познаха.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

Когато слизаха от планината, учениците попитаха Исуса и думаха: „Защо пък книжниците казват, че първом Илия трябва да дойде?” Исус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко. Но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му, каквото си искаха. Тъй и Син Човечески ще пострада от тях.” Тогава учениците разбраха, че Той им говори за Иван Кръстителя.

Това е слово Господне.