2nd1N

Неделя
Първа вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Боже, в изгрева на времената
светлината сътворяваш.
Щом нощта над нас се спусне,
пеем химн – на Теб прослава.
Опрости ни греховете,
опази ни от смъртта.
Ний чеда сме Твои верни,
вярващите по света.
И дълбоко във сърцата
светлина да ни огрява –
нека е залог, начало
на небесната прослава.
Теб гласът ни възхвалява,
Отче, Свети Дух и Син,
и сърцето ни възпява Бог –
троичен и един. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Твоето Слово, Господи, е светилник за нозете ми! Алилуя!
Псалм 118, 105-112 XIX
Господи, Твоето Слово е светилник за нозете ми *
и светлина за пътеката ми.
Клех се да пазя справедливите Ти съдби *
и ще го изпълня.
Силно съм угнетен, Господи, *
оживи ме според Твоето Слово.
Затова благоволи, Господи,
да приемеш доброволната жертва на моите уста *
и ме научи на Твоите съдби.
Душата ми е непрестанно в моята ръка, *
но Твоя закон не забравям.
Нечестивците ми поставиха примка, *
но аз не се отклоних от Твоите заповеди.
Твоите откровения приех като вечно наследие, *
защото те са радост за сърцето ми.
Наклоних сърцето си, *
за да изпълнявам вечно Твоите заповеди докрай.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Твоето Слово, Господи, е светилник за нозете ми! Алилуя!
Ант. 2 Господи, изпълни ме с радост пред Твоето лице! Алилуя!
Псалм 15
Пази ме, Боже, *
защото на Теб се уповававам.
Казах на Господ: „Ти си мой Бог, *
моите блага са непотребни на Теб.“
Към светиите, които са на земята, †
и към твоите избраници – *
към тях е цялото ми желание.
Нека се умножат скърбите *
на онези, които тичат към чужди богове.
Аз няма да принеса техните кървави възлияния *
и с устата си няма да произнеса техните имена.
Господ е дял от моето наследие и моя чаша. *
Ти държиш моя жребий.
Междите ми се паднаха на хубави места *
и наследието ми е приятно за мен.
Ще благославям Господ, Който ме е вразумил. *
Дори и нощем ме учи моята вътрешност.
Винаги виждах пред себе си Господ. *
Защото Той е от дясната ми страна – няма да се поклатя.
Затова се зарадва сърцето ми †
и се развесели езикът ми, *
а още и плътта ми ще почива в надежда,
защото Ти не ще оставиш душата ми в ада *
и не ще дадеш на твоя светия да види тление.
Ти ще ми посочиш пътя на живота, †
пълна радост е пред Твоето лице, *
вечно блаженство е в Твоята десница.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господи, изпълни ме с радост пред Твоето лице! Алилуя!
Ант. 3 В името на Исус ще преклони нозе всичко небесно, земно и подземно! Алилуя!
Кантик Фил. 2,6-11
Исус Христос, бидейки в образ Божи, *
не счете, че трябва твърдо да държи
на равенството Си с Бога.
Но понизи Себе Си, като прие образ на слуга, †
и се уподоби на хората, *
и на вид се оказа като човек.
Смири Себе Си, †
бидейки послушен до смърт, *
и то смъртта на кръста.
Затова и Бог Го въздигна високо †
и Му даде име, *
по-възвишено от всяко име.
Та в името на Исус да преклони нозе *
всичко небесно, земно и подземно,
и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, *
за слава на Бога Отец.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 В името на Исус ще преклони нозе всичко небесно, земно и подземно! Алилуя!
Кратко четиво Кол. 1, 2-6
Благодат и мир на вас от Бога нашия Отец и Господ Исус Христос, молейки се винаги за вас, защото чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии, при надеждата на отреденото за вас на небесата, за което чухте преди, от истинското Слово на Благовестието, което пребъдва у вас, както и в целия свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат.
Кратки възгласи
Н. От изгрев до залез слънце, * хвалете името Господне!
От изгрев до залез слънце, * хвалете името Господне!
В. Неговата слава е над небесата –
* хвалете името Господне!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
От изгрев до залез слънце, * хвалете името Господне!
Ант. Ето Агнецът Божи, Който отнема греховете на света! Алилуя!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Ето Агнецът Божи, Който отнема греховете на света! Алилуя!
Просби
Бог помага и защитава избрания Си народ и Го призовава към блаженството на Своето Царство. Помнейки Неговите благодеяния, нека възкликнем:
Господи, Ние се уповаваме на Теб!
Ние Те молим за нашия папа… и нашия епископ…
– осветявай ги и ги закриляй чрез Твоята благодат.
Стори така, че болните да бъдат съпричастни към Христовите страдания
– и Неговата утеха винаги да ги подкрепя.
Погледни благосклонно онези, които са останали без покрив,
– дай им възможност да изградят за себе си достоен дом.
Дари и запази плодовете на земята,
– стори никой да не бъде лишен от насъщния хляб.
Окажи на нашите покойници милостта Си,
– възнагради ги с дара на Вечния Живот.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, Ти, Който управляваш небето и земята, чуй в милостта Си молитвите на Твоя народ и дари на нашите времена Твоя мир.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!