2ndJ

Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, пръв ден, последен,
ден от светлина огрян.
Господ Исус е възкръснал
и към нас протяга длан.
Мир на небето и земята,
мир във всички векове,
мир на верните в сърцата
със Христовата любов.
Пейте всички: „Алилуя!“
Църквата да проехти,
нека Тя Те възхвалява,
в общността на вси светии.
Слава Тебе, о, Исусе.
Отче, носим Те в сърцето.
Чест на Бога Свети Дух
и ликуване в небето. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Благословен е онзи, който иде в името Господне! Алилуя!
Псалм 117
Славете Господ, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна.
Нека каже сега Израил: „Той е благ“, *
защото милостта Му е вечна.
Нека каже сега домът Ааронов: „Той е благ“, *
защото милостта Му е вечна.
Нека кажат сега онези, които се боят от Господ: „Той е благ“, *
защото милостта Му е вечна.
В мъката си викнах към Господ, *
Той ме чу и ме изведе на просторно място.
Господ е моя помощ, *
ще гледам срещу моите врагове.
По-добре да се уповаваме на Господ, *
отколкото да се надяваме на човек.
По-добре да се уповаваме на Господ, *
отколкото да се надяваме на князе.
Всички народи ме бяха обкръжили, *
но с името Господне аз ги повалих.
Обиколиха ме като пчели – мед †
и угаснаха като огън в тръни – *
с името Господне аз ги повалих.
Блъснаха ме силно, за да падна, *
но Господ ме подкрепи.
Господ е моя сила и песен, *
Той стана мое спасение.
Глас на радост и спасение *
в жилищата на праведните.
Десницата Господня твори сила! †
Десницата Господня е висока, *
десницата Господня твори чудеса!
Няма да умра, но ще живея *
и ще разгласям делата Господни.
Господ ме строго наказа, *
но на смърт не ме предаде.
Отворете ми портите на правдата, *
ще мина през тях и ще прославя
Господ. Ето портите Господни, *
праведните ще минат през тях.
Славя Те, защото ме чу *
и стана мое спасение.
Камъкът, който отхвърлиха зидарите, *
стана глава на ъгъла.
Това е от Господ *
и е дивно в очите ни.
Този ден е Господ сътворил – *
да се зарадваме и развеселим в него.
О, Господи, спаси ни! *
О, Господи, помогни ни!
Благословен е онзи, който иде в името Господне!
Благославяме ви от дома Господен.
Господ е Бог и ни осия, †
връзвайте с въже жертвата, *
водете я към роговете на жертвеника.
Ти си мой Бог, ще Те славя! *
Ти си мой Бог, ще Те превъзнасям!
Ще Те славя, защото ме чу *
и стана мое спасение.
Славете Господ, защото Той е благ, *
защото милостта Му е вечна!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Благословен е онзи, който иде в името Господне! Алилуя!
Ант. 2 Нека запеем химн на Господ, нашия Бог! Алилуя!
Кантик Дан. 3, 52-57
Благословен си Ти, Господи, Боже на дедите ни, *
възхвален си и прославен във вековете;
благословено е името на Твоята слава, *
име свято, възхвалено и прославено във вековете!
Благословен си Ти в храма на святата Си слава, *
възхвален си и прославен във вековете!
Благословен си Ти, Който виждаш бездната, †
Който седиш над херувими, *
възхвален си и прославен във вековете!
Благословен си Ти върху престола на славата на Твоето Царство, *
възхвален си и прославен във вековете!
Благословен си Ти върху твърдта небесна, *
възхвален си и прославен във вековете!
Всички дела Господни благославяйте Господ, *
пейте и Го прославяйте във вековете!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Нека запеем химн на Господ, нашия Бог! Алилуя!
Ант. 3 Хвалете Господ заради величието на Неговите дела! Алилуя!
Псалм 150
Хвалете Бога в Неговата светиня, *
хвалете Го в крепостта на силата Му!
Хвалете Го заради Неговото могъщество, *
хвалете Го заради безкрайното Му величие!
Хвалете Го с тръбен звук, *
хвалете Го с псалтир и гусли!
Хвалете Го с тимпан и танци, *
хвалете Го със струни и органи!
Хвалете Го със звучни кимвали, †
хвалете Го с кимвали гръмогласни. *
Всичко, което диша, нека хвали Господ!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Хвалете Господ заради величието на Неговите дела! Алилуя!
Кратко четиво Йез. 36, 25-27
Така казва Господ: „Ще ви поръся с чиста вода и ще се очистите от всички ваши нечистоти, от всички ваши идоли ще ви очистя. Ще ви дам ново сърце и нов дух, ще взема от вашата плът каменното ви сърце и ще ви дам сърце от плът. Ще вложа във вас Моя Дух и ще направя да ходите по Моите заповеди, да пазите и изпълнявате Моите наредби.“
Кратки възгласи
Н. Боже, ние се надяваме на Теб * и призоваваме Твоето име! Боже, ние се надяваме на Теб * и призоваваме Твоето име!
В. Разказваме за Твоите чудеса –
* и призоваваме Твоето име!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Боже, ние се надяваме на Теб * и призоваваме Твоето име!
Ант. Учениците дойдоха и видяха къде живее Исус и в онзи ден останаха с Него! Алилуя!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Учениците дойдоха и видяха къде живее Исус и в онзи ден останаха с Него! Алилуя!
Просби
Нека благодарим на нашия Спасител, Който слезе от небето, за да бъде ЕММАНУЕЛ – С НАС Е БОГ, и да Го призовем:
Христе, Царю на славата, бъди наша светлина и радост!
Господи Христе, Слънце изгряващо от висините, Начало на бъдещото възкресение на телата,
– дари ни благодатта да Те следваме винаги по житейския път, за да не останем в сянката на смъртта.
Открий ни Твоята доброта, която си вложил във всяко създание,
– за да съзерцаваме вечно Твоята слава.
Не позволявай днес да бъдем надвити от злото,
– помогни ни да го побеждаваме с добро.
Ти, кръстеният в река Йордан и получил помазанието,
– стори да бъдем винаги водени от благодатта на Светия Дух.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, Ти, Който управляваш небето и земята, чуй в милостта Си молитвите на Твоя народ и дари на нашите времена Твоя мир.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!