2NW02

II Пасхална седмица

Вторник
 ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 4,32-37

Едно сърце и една душа.

Четене от деянията на Апостолите.

Множеството повярвали имаха едно сърце и една душа, и никой нещо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апосто­лите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха пред нозете на Апостолите; и се раздаваше на всеки според нуждите. Така Йосиф, наричан от Апостолите Варнава, което значи син на утеха, левит, родом от Кипър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на Апостолите.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 92,1ав.1с-2.5 (О: 1а)

Господ царува, Той е облечен с величие. или: Алилуя.

Господ царува, Той е облечен с величие;
облечен е Господ, с могъще­ство е препасан.
Затова вселената е утвърдена
и няма да се поклати.

Господ царува, Той е облечен с величие.

Твоят престол е утвърден от край време,
Ти си от века.
Бездруго са верни Твоите откровения;
на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни.

Господ царува, Той е облечен с величие.


АЛИЛУЯ
Йоан 3,15

R: Алилуя, Алилуя

Син Човечески трябва да бъде въздигнат, та всеки, който вярва в Него, да има живот вечен.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 3,7-15

Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човечески.

Четене от светото Евангелие според Йоан.         

В онова време: Исус каза на Никодим: Истина, истина ти казвам: Трябва да се родите отново. Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всеки, роден от Духа.” Никодим Му отговори и рече: „Как може да бъде това?” Исус му отговори и рече: „Ти си учител Израилев, та това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам: ние говорим за това, що знаем, и свидетелствуваме за онова, що сме видели; а нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих, и не вярвате, – как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни?   Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. И както Мойсей издигна змията в пустинята тъй трябва да се издигне Син Човечески, та, всеки, който вярва в Него да не погине, но да има живот вечен.”

Това е слово Господне.