2NW02

II Пасхална седмица – Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Едно сърце и една душа.
Четене от деянията на Апостолите. Дея 4,32-37
Множеството повярвали имаха едно сърце и една душа, и никой нещо от имота си не наричаше свое, но всичко им беше общо. Апосто­лите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа, и голяма благодат беше върху тях всички.
Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае; защото, които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото и слагаха пред нозете на Апостолите; и се раздаваше на всеки според нуждите.
Така Йосиф, наричан от Апостолите Варнава, което значи син на утеха, левит, родом от Кипър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на Апостолите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 92,1ав.1с-2.5 (О: 1а)
Господ царува, Той е облечен с величие, или: Алилуя.
Господ царува, Той е облечен с величие; облечен е Господ, с могъще­ство е препасан. 
Господ царува, Той е облечен с величие
Затова вселената е утвърдена и няма да се поклати. Твоят престол е утвърден от край време, Ти си от века. 
Господ царува, Той е облечен с величие
Бездруго са верни Твоите откровения; на Твоя дом, Господи, подобава светост през дълги дни. 
Господ царува, Той е облечен с величие
АЛИЛУЯ       Ив 3,15
* Алилуя. * Син Човечески трябва да бъде въздигнат, та всеки, който вярва в Него, да има живот вечен. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Никой не е възлязъл на небето,
освен слезлият от небето Син Човечески.
Четене от светото Евангелие според Иван.          3,7-15
В онова време:
Исус каза на Никодим: Истина, истина ти казвам: Трябва да се родите отново. Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всеки, роден от Духа.”
Никодим Му отговори и рече: „Как може да бъде това?”
Исус му отговори и рече: „Ти си учител Израилев, та това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам: ние говорим за това, що знаем, и свидетелствуваме за онова, що сме видели; а нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работи ви говорих, и не вярвате, – как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни?   Никой не е възлязъл на небето, освен слезлият от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. И както Мойсей издигна змията в пустинята тъй трябва да се издигне Син Човечески, та, всеки, който вярва в Него да не погине, но да има живот вечен.”
Това е слово Господне.