2NW03

II Пасхална седмица

Сряда

 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 5,17-26

Ето мъжете, които затворихте в тъмницата, стоят в храма и поучават народа.

Четене от деянията на Апостолите.                    

Тогава първосвещеникът и всички, които бяха с него и принадлежаха към садукейската ерес, станаха и се изпълниха със завист, туриха ръка на апостолите и ги хвърлиха в общата тъмница. Но през нощта Ангел Господен отвори врата на тъмницата и, като ги изведе, каза им: „Идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на тоя благодатен живот”. Като изслушаха това, на разсъмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът и които бяха с него, като дойдоха, свикаха синедриона и всички стареи измежду синовете Израилеви, и проводиха в тъмницата да доведат апостолите. Но когато слугите отидоха, не ги намериха в тъмницата и, като се върнаха, известиха и казаха: „Тъмницата намерихме заключена най-грижливо и стражата да стои вън пред вратата. Но, като отворихме, вътре никого не намерихме”. Когато чуха тия думи, воеводата при храма и другите първосвещеници бяха в недоумение за тях, незнаейки, какво ли ще е това. Но някой си дойде, та им обади и рече: „Ето, мъжете, които затворихте в тъмницата, стоят в храма и поучават народа”. Тогава воеводата отиде със слугите и ги доведе, но без насилие; защото се бояха от народа, да не избие самите тях с камъни.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 7а)

Сиромахът викна и Господ го чу. или: Алилуя.

Ще благославям Господа във всяко време,
хвалата за Него е винаги в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми,
ще чуят кротките, и ще се развеселят.

Сиромахът викна и Господ го чу.

Величайте Господа с мене,
и да възхвалим името Му заедно.
Подирих Господа и Той ме послуша
и от всички мои опасности ме избави.

Сиромахът викна и Господ го чу.

Обръщайте поглед към Него, и ще просияете,
и лицата ви няма да се посрамят.
Ето, сиромахът викна – и Господ чу,
и го спаси от всичките му беди.

Сиромахът викна и Господ го чу.

Ангелът на Господа застава около ония,
които Му се боят, и ги избавя.
Вкусете и ще видите, колко благ е Господ!
Блажен е човекът, който се Нему уповава.

Сиромахът викна и Господ го чу.


АЛИЛУЯ               
Йоан 3,16


R: Алилуя, Алилуя

Бог тъй обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, всеки, който вярва в Него, има живот вечен.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 3,16-21

Бог изпрати Своя Син, за да се спаси светът чрез Него.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

В онова време: Исус каза на Никодим: „Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божи.  Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всеки, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени.”

Това е слово Господне.