2NW06

II Пасхална седмица

Събота
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 6,1-7

Избраха седем мъже изпълнени с Дух Свети.

Четене от деянията на Апостолите.                    

В онези дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби. Тогава дванайсетте Апостоли, като свикнаха цялото множество ученици, казаха: „Не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнен с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба; а ние постоянно ще пребъдваме в молитвата и служба на словото”. Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефан, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филип, и Прохор, и Никанор и Тимон, Пармен и Никола, прозелит от Антиохия, които поставиха пред Апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце над тях. И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Йерусалим; и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
32,1-2-4.5.18-19 (О: 22)

Да бъде милостта Ти, Господи, над нас, според както Ти се уповаваме. или: Алилуя.

Радвайте се, праведници, в Господа;
на праведници подобава да славословят.
Славете Господа с гусли,
пейте Му с десетострунен псалтир.

Да бъде милостта Ти, Господи, над нас, според както Ти се уповаваме.

Защото словото на Господа е право,
и всичките Му дела са верни,
Той обича правда и ред,
с милост Господня е пълна земята.

Да бъде милостта Ти, Господи, над нас, според както Ти се уповаваме.

Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят,
и които се уповават на милостта Му,
че Той ще спаси душата им от смърт,
и във време на глад ще ги прехрани.

Да бъде милостта Ти, Господи, над нас, според както Ти се уповаваме.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Възкръсна Христос, който създаде всичко, и се смили над човешкия род.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,16-21

Виждат Исуса да ходи по морето.

Четене от светото Евангелие според Йоан.       

Когато пък се свечери, учениците Исусови слязоха при морето. И, като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Исус не беше дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше. И когато бяха проплували до двайсет и пет или трийдесет стадии, виждат Исуса да ходи по морето и да се приближава към кораба, и се уплашиха. А Той им рече: „Аз съм; не бойте се!” Тогава искаха да Го вземат в кораба; и веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха.

Това е слово Господне.