2NWP-b

ВТОРА ПОСТНА СЕДМИЦА
Неделя, Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Жертвоприношението
на нашия Патриарх Авраам.
Четене из книгата Битие.    22, 1-2.9а.10-13.15-18
В онези дни:
Бог, изкушавайки Авраама, му рече: “Аврааме, Аврааме.” Той отговори: “Ето ме!”
Бог рече: “Вземи едничкия си син Исаак, когото ти обичаш и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.”
И стигнаха до мястото, за което му бе казал Бог; и направи там Авраам жертвеник, наслага дървата и, като свърза сина си Исаак, тури го на жертвеника върху дървата, и протегна ръка и взе ножа, за да заколи сина си.
Но Ангел Господен му викна от небето и рече: “Аврааме, Аврааме!”
Той отговори: “Ето ме!”
Ангелът рече: “Не дигай ръка върху момчето и не прави му нищо; защото сега познах, че се боиш от Бога и не пожали едничкия си син за Мене.” Подигна очи Авраам и видя, ето, отзаде му овен, който се бе заплел с рогата си в гъстака. Авраам отиде, взе овена и го принесе всесъжение вместо сина си.
А Ангел Господен втори път викна на Авраам от небето и рече: “Кълна се в Мене Си, казва Господ, че, понеже ти направи туй нещо и не пожали за Мене едничкия си син, аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе, както небесните звезди и както пясъка по морския бряг; и твоето потомство ще завладее гра­довете на враговете си и ще бъдат благословени в твоето поколение всички земни народи, задето послуша гласа Ми.”
Това е Божие слово.
Пс 115, 10 и 15.16-17.18-19 ( О: Пс 114, 9)
Ще ходя пред лицето на Господа, в земята на живите.
Повярвах и затова говорих: “Силно съм съкрушен.”
Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.
Ще ходя пред лицето на Господа, в земята на живите.
O, Господи, аз съм Твой раб, аз съм Твой раб и син на Твоята робиня.
Ти счупи моите окови: На Тебе ще принеса хвалебна жертва и името Господне ще призова.
Ще ходя пред лицето на Господа, в земята на живите.
Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ в дворите на дома Господен, посред тебе, Иерусалиме.
Ще ходя пред лицето на Господа, в земята на живите.
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог не пощади собствения си Син.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   8, 31в-34
Братя:
Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Оня, който и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с Него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който е и отдясно на Бога, който и ходатайствува за нас.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
В светлия облак бе чут гласът на Отца: “Този е Моят възлюбен Син, Него слушайте?”
ЕВАНГЕЛИЕ
Този е Моят възлюбен Син.
Четене от светото Евангелие според Марко.       9, 1-9
В онова време:
Исус взе със Себе си Петър и Яков и Иван и възведе ги сами на висока планина насаме, и се преобрази пред тях. И дрехите Му станаха бляскави, твърде бели, като сняг, каквито белилник на земята не може избели. И яви им се Илия с Мойсей и разговаряха с Исуса.
Тогава Петър заговори и рече на Исуса: “Рави, добре е да бъдем тук; да направим три сенника: за Тебе един, за Мойсей един, и един за Илия.” Защото не знаеше какво да каже, понеже бяха уплашени.
И яви се облак, та ги засени, и от облака дойде глас, който казваше: “Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте!” И отведнъж, като погледнаха наоколо, никого вече не видяха със себе си, освен едного Исуса.
А когато слизаха от планината, Той им заповяда да не обаждат никому, що видяха, освен кога Син Човечески възкръсне от мъртвите. И те удържаха тази дума, питайки се един други, що значи това: “Да възкръсне от мъртвите.”
Това е слово Господне.