2NZ01.1

Понеделник
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Макар и да е Син Божий,
Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя.
Четене от посланието до евреите. 5,1-10
Всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове; и да може да бъде снизходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ: И затова е длъжен както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се сам не сдобива с тая почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон.
Тъй и Христос не Сам прослави Себе Си, за да бъде първосвещеник, а Го прослави Оня, който Му е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих”; както и другаде казва: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.”
Той в дните на плътта си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Онзи, който можеше да Го спаси от смърт, и, като биде чут поради благоговението Си, макар и да е Син, Той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и, като се усъвършенствува, стана за всички които Му са послушни, причина за вечно спасение, както бе наречен от Бога Първосвещеник по чина Мелхиседеков.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 109,1.2.3.4. (О: 4вс)
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
Рече Господ на моя Господ: „седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.” Жезъла на Твоята сила ще ти прати Господ от Сион: владей между враговете си.
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
В деня на Твоята сила народът Ти е готов със своето благолепие; из утроба преди денница като роса е Твоето рождение. O Кле се Господ и няма да се разкае: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.”
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
* Алилуя. Божието слово е живо и действено, и различава помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Младоженецът е с тях.
Четене от Светото Евангелие според Марко.       2,18-22
В онова време:
Учениците Иванови и фарисейските постеха. Дохождат и Му каз­ват: „Защо учениците Иванови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?”
Исус им рече: „Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.
Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да налива в нови мехове.
Това е слово Господне.