2NZ01.2

Понеделник
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Послушанието е по-добро от жертва.
Господ те отхвърли, за да не бъдеш цар.
Четене из първата книга на Самуил.         15,16-23
В онези дни:
Самуил каза на Саул: „Почакай, ще ти обадя, какво ми каза Господ нощес”. И Саул му рече: „Казвай”. И Самуил каза: „Не беше ли ти малък в своите очи, когато стана глава на Израилевите колена, и Господ те помаза за цар над Израил? И Господ те изпрати на път и ре­че: „Иди и предай на заклятие нечестивите амаликци и воювай против тях, докле ги изтребиш. Защо тогава ти не послуша гласа Господен, а се хвърли по плячка и направи зло пред очите на Господа?”
Саул отговори на Самуил: „Аз послушах гласа Господен и отидох в пътя, където ме прати Господ и доведох амаликския цар Агага, а амаликци изтребих; а от плячката, овци и волове, народът взе най-доброто от заклетото, за да принесе жертва на Господа, твоя Бог, в Галгал.”
Самуил отговори: „Нима всесъженията и жертвите са толкова приятни на Господа, колкото и послушанието на гласа Господен? Послушанието е по-добро от жертва, и покорството – по-добро от овнешка тлъстина; защото непокорството е също такъв грях, какъвто е магьо­сничеството, и упорството е също като идолопоклонството. Задето ти отхвърли думата на Господа, то и Господ те отхвърли, за да не бъдеш цар.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49,8-9.16вс-17.21 и 23 (О: 23в)
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Не за твоите жертви ще те укорявам; твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телец от твоя дом, нито козли от твоите дворове. 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
„Защо проповядваш Моите наредби, и влагаш в устата си завета Ми? А сам мразиш наставлението Ми и хвърляш зад себе си думите Ми.” 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
Ти върши това, и Аз мълчах. Ти помисли, че аз съм, какъвто си ти: ще те изоблича, и ще представя пред очите ти твоите грехове. Който принася хвалебна жертва, той Ме почита, и който следи своя път, на него ще явя Божие спасение. 
Който следи своя път, на него ще явя Божие спасение.
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
* Алилуя. Божието слово е живо и действено, и различава помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Младоженецът е с тях.
Четене от Светото Евангелие според Марко.       2,18-22
В онова време:
Учениците Иванови и фарисейските постеха. Дохождат и Му каз­ват: „Защо учениците Иванови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят?”
Исус им рече: „Нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът, те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава, през ония дни ще постят.
Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат; инак, новопришитото ще отдере от вехтото, и съдраното ще стане по-грозно. Никой не налива ново вино във вехти мехове; инак, новото вино ще спука меховете, и виното ще изтече, и меховете ще се изхабят; но ново вино трябва да налива в нови мехове.
Това е слово Господне.