2NZ03.1

Сряда – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
Четене от посланието до евреите. 7,1-3.15-17
Братя,
Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете, и го благослови, комуто Авраам отдели и десятък от всичко и който по значение на името си първом е “цар на правда”, а после и “цар на Салим”, сиреч “цар на мир”, без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот и, по такъв начин, е уподобен на Сина Божий – пребъдва завинаги свещеник.
И още по-явно става това, когато подобно на Мелхиседек се въздига друг Свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот. Защото свидетелствува се: “Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 109,1.2.3.4. (О: 4вс)
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
Рече Господ на моя Господ: “седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.” Жезъла на Твоята сила ще ти прати Господ от Сион: владей между враговете си.
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
В деня на Твоята сила народът Ти е готов със своето благолепие; из утроба преди денница като роса е Твоето рождение. O Кле се Господ и няма да се разкае: “Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.”
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.
АЛИЛУЯ       Мт 4,23
* Алилуя. * Исус проповядваше Евангелието на царството и изцерява­ше всяка болест у народа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Позволено ли е в събота да се спаси
една душа или да се погуби?
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,1-6
В онова време:
Исус влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка. И го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.
А Той казва на човека с изсъхналата ръка: “Изправи се насред.” Тям пък казва: “В събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?” Но те мълчаха. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: “Протегни си ръката”. И протегна я, и ръката му стана здрава.
Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродияните на съвещание против Него, как да Го погубят.
Това е слово Господне.