2NZ03.1

Сряда

  Година I


ПЪРВО ЧЕТИВО
Евр 7,1-3.15-17

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

Четене от посланието до евреите.

Братя, Мелхиседек, цар на Салим, свещеник на Всевишния Бог, който посрещна Авраама, когато този се връщаше от разбиването на царете, и го благослови, комуто Авраам отдели и десятък от всичко и който по значение на името си първом е „цар на правда”, а после и „цар на Салим”, сиреч „цар на мир”, без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито край на живот и, по такъв начин, е уподобен на Сина Божий – пребъдва завинаги свещеник. И още по-явно става това, когато подобно на Мелхиседек се въздига друг Свещеник, който не по закона на плътска заповед е станал такъв, а по силата на безкраен живот. Защото свидетелствува се: „Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 109,1.2.3.4. (О: 4вс)

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

Рече Господ на моя Господ: „седи от дясната Ми страна,
докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.”
Жезъла на Твоята сила ще ти прати
Господ от Сион: владей между враговете си.

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

В деня на Твоята сила народът Ти е готов със своето благолепие;
из утроба преди денница като роса е Твоето рождение.
O Кле се Господ и няма да се разкае:
„Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.”

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.


АЛИЛУЯ      
Мт 4,23


R: Алилуя, Алилуя

Исус проповядваше Евангелието на царството и изцерява­ше всяка болест у народа.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мк 3,1-6

Позволено ли е в събота да се спаси една душа или да се погуби?

Четене от светото Евангелие според Марко.       

В онова време: Исус влезе пак в синагогата; там имаше един човек с изсъхнала ръка. И го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят. А Той казва на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се насред.” Тям пък казва: „В събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? Да спаси ли една душа, или да погуби?” Но те мълчаха. И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: „Протегни си ръката”. И протегна я, и ръката му стана здрава. Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродияните на съвещание против Него, как да Го погубят.

Това е слово Господне.