2NZ04.1

Четвъртък – Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той извърши това веднъж завинаги,
като се принесе Сам в жертва.
Четене от посланието до евреите. 7,25-8,6
Братя, Исус може винаги да спасява ония, които дохождат чрез Него при Бога, понеже е всякога жив, за да ходатайствува за тях.
Защото такъв Първосвещеник ни и трябваше: свет, незлоблив, непорочен, отделен от грешниците и станал по-висок от небесата; който няма нужда всекидневно, както първосвещениците, да принася жертви първом за Своите грехове, та сетне за греховете на народа, защото Той извърши това веднъж завинаги, като се принесе Сам в жертва. Защото законът поставя за първосвещеници човеци, които имат немощи; а клетвеното след закона слово постави Сина, който е навеки съвършен.
А главно в туй, що говорим, е, че имаме такъв Първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, и е служител на светилището и на истинската скиния, която въздигна Господ, а не човек.
Всеки Първосвещеник се поставя, за да принася дарове и жертви; затова нужно беше и Той да има какво да принесе. Защото, ако Той беше на земята, не би бил и свещеник, понеже има свещеници, които принасят даровете по закона и служат на образа и сянката на небесното, както бе казано на Мойсей, когато щеше да довърши скинията: „Гледай, рече, да направиш всичко по образеца, който ти бе показан на планината.”
А сега Той получи толкова по-голямо служение, колкото е и Ходатай на по-добър завет, основан на по-добри обещания.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,7-8а.8в-9.10.17. (О: 8а и 9а)
Ето ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжения и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида.
В книжния свитък е писано за мене да изпълня волята Ти.
Боже мой, пожелах, и Твоят закон е в сърцето ми.
Ето ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на
устата си; Ти знаеш това, Господи.
Ето ида, Господи, за да изпълня волята ти.
Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и онези, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: „Велик е Господ!”
Ето ида, Господи, за да изпълня волята ти.
АЛИЛУЯ       II Тим 1,10в
* Алилуя. *  Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и извади наяве живот чрез Благовестието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нечистите духове викаха: „Ти си Син Божий!”,
но Исус строго им запретяваше да разгласяват за Него.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,7-12
В онова време:
Исус се отдалечи с учениците си към морето, и след Него тръгна множество народ от Галилея, Юдея, Йерусалим, Идумея и изотвъд Йордан; и живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при Него в голямо множество. И поръча на учениците Си да Го чака една ладия, поради навалицата, за да Го не притискат.
Понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: „Ти си Син Божий!” Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него.
Това е слово Господне.