2NZ04.2

Четвъртък – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Баща ми Саул търси да те убие.
Четене из първата книга на Самуил.         16, 6-9; 19,1-7
В онези дни:
При завръщането на Давид от победата на филистимеца, жените от всички израилски градове излизаха да срещат цар Саул с песни, игри и радостни викове, с тимпани и кимвали. И жените, които играеха, пееха и думаха: „Саул победи хиляди, а Давид – десетки хиляди!” И Саул се много огорчи, и неприятни му бяха тези думи, и той рече: „На Давид дадоха десетки хиляди, а мен – хиляди; не му достига само царството”. И от този ден на сетне Саул гледаше на Давид подозрително.
Саул думаше на сина си Ионатан и на всичките си слуги да убият Давид. Но Сауловият син Ионатан обичаше много Давида. Ионатан обади на Давид и рече: „Баща ми Саул търси да те убие; затова пази се утре; скрий се и бъди на тайно място. Аз пък ще излеза и ще се изправя до баща си на нивата, дето ще бъдеш ти, и ще поговоря на баща си за тебе и, каквото видя, ще ти обадя”.
Ионатан говори на баща си Саул добро за Давид, като му рече: „Не греши, царю, против своя служител Давид, защото той в нищо не е съгрешил против тебе, и делата му са твърде полезни за тебе; той излага душата на опасност, за да порази филистимеца; и Господ из­върши голямо спасение за целия Израил; ти видя това и се радва; защо искаш тогава да съгрешиш против невинна кръв и да убиеш Давид без причина?” И Саул послуша гласа на Ионатан, и закле се Саул: „Жив ми Господ, Давид няма да умре.”
Тогава Ионатан повика Давида; обади му всички тези думи и доведе Ионатан Давида при Саул, и той беше при него, както вчера и завчера.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 55,2-3.9-1 ав.10с-11.12-13 (О: 5вс)
На Бога се уповавам, не се боя.
Помилвай ме, Боже, защото човек иска да ме погълне; нападайки всеки ден, притеснява ме. Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, защото мнозина са, които възстават против мене, Всевишния! 
На Бога се уповавам, не се боя.
У Тебе са изброени моите скитания: тури сълзите ми в съд при Тебе; не са ли в Твоята книга? Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе. 
На Бога се уповавам, не се боя.
По това познавам, че Бог е с мене. При помощта на Бога ще възхваля думите Му, при помощта на Господа ще възхваля словото Му. 
На Бога се уповавам, не се боя.
На Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори човек?
Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; на Тебе ще създам Хвала. 
На Бога се уповавам, не се боя.
АЛИЛУЯ       II Тим 1,10в
* Алилуя. *  Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, и извади наяве живот чрез Благовестието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Нечистите духове викаха: „Ти си Син Божий!”,
но Исус строго им запретяваше да разгласяват за Него.
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,7-12
В онова време:
Исус се отдалечи с учениците си към морето, и след Него тръгна множество народ от Галилея, Юдея, Йерусалим, Идумея и изотвъд Йордан; и живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при Него в голямо множество. И поръча на учениците Си да Го чака една ладия, поради навалицата, за да Го не притискат.
Понеже Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: „Ти си Син Божий!” Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него.
Това е слово Господне.