2NZ06.2

Събота – Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Как паднаха силните в боя.
Четене из втората книга на Самуил           II Цар 1,1-4.11-12.19.23-27
В онези дни:
Давид се върна след разбиването на амаликитци и престоя в Секелаг два дни. Ето, на третия ден дохожда човек от Сауловия стан; дрехите му бяха разкъсани и по главата му прах. Щом дойде при Давид, падна на земята и му се поклони. И Давид го попита: „Откъде идеш?” Той отговори: „Избягах от израилския стан”. Давид пак го попита: „Какво стана? Разкажи ми!” И той отговори: „Народът се разбяга от битката, и много народ падна и измря; умряха Саул и син му Ионатан.”
Като чу това, Давид хвана дрехите си и ги раздра, така също и всички люде, които бяха с него, раздраха дрехите си; и ридаха и плакаха и постиха до вечерта за Саул и за сина му Ионатан, и за народа Господен и за дома Израилев, задето бяха загинали от меч:
„Твоята красота, o Израил, е погубена върху твоите височини! Как паднаха силните?
Саул и Ионатан, обични и сговорни през живота си, не се разделиха и в смъртта си; те бяха по-бързи от орли, по-силни от лъвове.
Дъщери Израилски, плачете за Саул, който ви обличаше в баграница с украшения и кичеше със златни накити дрехите ви.
Как паднаха силните в боя?
Загина Ионатан върху твоите височини. Жалея за тебе, брате Ионатане; ти ми беше много драг; твоята любов за мене беше по-горе от женска любов. Както майка обича единствения си син, така и аз те обичах.
Как паднаха силните, как загина бойното оръжие?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 79,2-3.5-7 (О: 4в)
Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим!
Пастирю Израилев, послушай. Който водиш като стадо Йосиф. Който седиш на херувимите, яви се!
Пред Ефрем, Вениамин и Манасий. Издигни силата Си и дойди, да ни спасиш. 
Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим!
Господи, Боже на силите, докога ще бъдеш гневен към молитвите на Твоя народ?
Ти ни нахрани с хляб, намокрен със сълзи, и ни напои с изобилни сълзи.
Направи ни предмет на противоречие между нашите съседи, и нашите врагове се гаврят с нас. 
Да светне лицето Ти, Господи, и ще се спасим!
АЛИЛУЯ       Срв ДА 16,14в
* Алилуя. * Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Говореха близките Му: „Че бил извън Себе Си.”
Четене от светото Евангелие според Марко.        3,20-21
В онова време:
Исус дохожда с учениците си в една къща; и пак се събира народ, тъй че те не можеха и хляб да ядат. И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, „че бил извън Себе Си”.
Това е слово Господне.