2pnJ

Петък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Спасителю Исусе,
Светлина най-ярка.
Приеми ни плодовете
на молитвата ни жарка.
Събуди във нас Ти вяра
и надежда съкровена.
Дай ни мир и постоянство
в радостта ни съвършена.
Със сълзите Си смекчи
твърдостта в сърцата.
За Блаженото Си Царство
разпали ни Ти душата.
На Теб слава, о, Христе,
и на хората – надежда,
на Отец и Свети Дух.
Вечността Ти ни отреждаш. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Не пренебрегвай, Господи, разкаяното и смирено сърце!
Псалм 50
Смили се над мен, Боже, *
поради голямата Си милост,
поради многото Си щедрости *
заличи беззаконията ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие *
и очисти ме от моя грях,
защото беззаконията си осъзнавам *
и моят грях е винаги пред мен.
Против Теб самия съгреших *
и зло пред Твоите очи извърших,
така че Ти си прав в Твоята присъда *
и чист в Твоя съд.
Ето, в беззаконие съм заченат *
и в грях ме роди майка ми. Ето,
Ти обикна истината в сърцето *
и вътре в мен яви мъдростта Си.
Поръси ме с исоп и ще бъда чист. †
Ето, роден съм в беззаконие, *
умий ме и ще бъда по-бял от сняг.
Дай ми да чуя радост и веселие *
и ще се зарадват съкрушените от Теб кости.
Отвърни лицето Си от греховете ми *
и заличи всичките ми беззакония.
Сърце чисто създай в мен, Боже, *
и истинния дух обнови вътре в мен.
Не ме отхвърляй от лицето Си *
и Светия Твой Дух не отнемай от мен.
Върни ми радостта на Твоето спасение *
и с властния Си Дух ме утвърди.
Беззаконниците ще науча на Твоите пътища *
и нечестивите към Теб ще се обърнат.
Избави ме от кръвнина, Боже на моето спасение, *
и езикът ми ще възхвали Твоята правда.
Господи, отвори устните ми *
и устата ми ще възвестят Твоята хвала,
защото ако искаше жертва – бих Ти дал, *
но към всеизгаряния Ти не благоволиш.
Жертва на Бога е дух съкрушен, *
сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш.
Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, *
въздигни стените на Йерусалим.
Тогава ще Ти бъдат угодни праведни жертвоприношения, *
приноси и всеизгаряния.
Тогава на Твоя олтар *
ще възложат телци.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Не пренебрегвай, Господи, разкаяното и смирено сърце!
Ант. 2 В гнева Си спомни си за Твоята милост, Господи!
Кантик Ав. 3, 2-4. 13a. 15-19
Господи, чух вест от Теб и се изплаших. *
Господи, свърши делото Си
и го прояви през годините. *
В гнева Си спомни си за Твоята милост.
Бог идва от Теман, *
Светият – от планината Фаран.
Величието Му покри небесата *
и славата Му изпълни земята.
Блясъкът Му е като слънчева светлина, †
от ръцете Му излизат лъчи, *
там е скрита силата Му.
Ти излизаш за спасение на Твоя народ, *
за спасение на Твоя помазаник.
С конете Си отвори път в морето, *
през дълбините на големите води.
Аз чух и вътрешността ми затрепери, *
при известието за това затрепериха устните ми,
болка проникна в костите ми *
и мястото под мен затрепери.
Аз трябва да бъда спокоен в бедствения ден, *
когато ще дойде, против народа ми, неговия грабител.
Дори и да не цъфне смокинята, *
дори и да няма плод по лозите,
дори маслината да не роди, *
а нивата да не даде храна,
дори и да не останат овце в кошарата *
и рогат добитък в оборите,
аз и тогава ще се радвам в Господ *
и ще се веселя в Бога на моето спасение.
Господ е моя сила. †
Той ще направи нозете ми като на елен *
и ще ме изкачи на високо място.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 В гнева Си спомни си за Твоята милост, Господи!
Ант. 3 Хвали, Йерусалиме, Господ! †
Псалм 147
Хвали, Йерусалиме, Господ, *
† хвали, Сионе, твоя Бог,
защото Той укрепва лостовете на твоите порти, *
благославя твоите синове сред теб.
Утвърждава в твоите предели мир, *
с едра пшеница те насища.
Праща на земята Своето Слово, *
Неговото Слово бързо върви.
Дава сняг като вълна, *
сипе скреж като пепел,
хвърля градушката Си на късове. *
Пред Неговия мраз кой ще устои?
Праща Словото Си и всичко се разтапя, *
духа с вятъра Си и води потичат.
Той яви Своето Слово на Яков, *
Своите наредби и съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това *
и Неговите съдби те не знаят.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Хвали, Йерусалиме, Господ!
Кратко четиво Еф. 2, 13-26
Вие, които някога бяхте далеч, сега станахте близки в Христос Исус чрез Неговата Кръв. Защото Той е нашият мир, Който направи от двата народа един и разруши преградата между тях. С плътта Си унищожи враждата, а с учението Си – заповедите на закона, за да създаде в Себе Си от двата народа един, въдворявайки мир, и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като върху него уби враждата.
Кратки възгласи
Н. Ще призова Всевишния Господ, * Той е мой благодетел!
Ще призова Всевишния Господ, * Той е мой благодетел!
В. От небето ще изпрати Своето спасение –
* Той е мой благодетел!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Ще призова Всевишния Господ, * Той е мой благодетел!
Ант. Поради великото Си милосърдие нашият Бог ни посети като слънце, изгряващо от висините!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Поради великото Си милосърдие нашият Бог ни посети като слънце, изгряващо от висините!
Просби
Христос, неопетненият Агнец, принесе Себе Си в жертва на Отец, за да очисти нашите съвести от делата на смъртта. Обожавайки Го, нека възкликнем:
В Твоята воля е нашият мир, Господи!
Ти ни дари с този нов ден поради благодатта Си,
– затова стори да започнем един нов живот.
Запази сътвореното от Провидението Си,
– дари ни със способността да Те виждаме във всяко създание.
Ти, Който установи Вечния Завет чрез пролятата Си за нас Кръв,
– стори да останем верни на Теб във всичко, което вършим.
Прикован на кръста, Ти проля Кръв и вода от прободената Си страна,
– стори греховете ни да бъдат измити в тази благодатна река.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Боже, молим Те, приеми нашата утринна възхвала и стори да се присъединим към хора на Твоите светии, за да възпяваме вечно Твоята слава.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!