2pnMD

Понеделник
II седмица
Молитва през деня

В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Шестият час е настъпил,
събира ни за молитва,
с поклон да идем пред Бога,
да Го прославим със радост.
2.Часът, във който Агнецът
изкупил ни греховете,
с мощта на Кръстната жертва
честта изгубена върна.
3.Сиянието на Кръста
засенчи ясното слънце ‒
сърцата си да отворим
за  светлината могъща.
4.Христè, принасяме слава
на Теб, Владико Преблаги,
с Отца и Духа на обич,
навеки във висините. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Блажени са тия, които слушат словото Божие * и го пазят.
Псалм 118 (119):41-48
VІ (Вав)
Справедливоста на Божия закон
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости, *
Твоето спасение по словото Ти,

и аз ще дам отговор на тоя, който ме хули, *
защото се уповавам на Твоето слово.

Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, *
защото аз се уповавам на Твоите съдби

и ще пазя Твоя закон винаги, *
во веки веков;

ще ходя свободно, *
защото търсих Твоите заповеди;

ще говоря за Твоите откровения пред царете, *
и няма да се посрамя;

ще се утешавам с Твоите заповеди, *
които съм възлюбил;
ще простирам ръцете си към Твоите заповеди,

които възлюбих, *
и ще размислям за Твоите наредби.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Блажени са тия, които слушат словото Божие / и го пазят.

Ант. 2. Моята храна е * да изпълнявам волята на Бога.
Псалм 39 (40):2-14. 17-18
Благодарение и моление
Жертва и принос Ти не пожела, а тяло Ми приготви. (Евр. 10:5)
І
Твърдо се уповавах на Господа +
и Той се наклони към мене, *
и чу моите вопли;

извлече ме от страшен ров, *
от тинесто блато,

постави на камък нозете ми *
и утвърди стъпките ми;

и вложи в устата ми нова песен ‒ *
хвала на нашия Бог.

Мнозина ще видят, ще се побоят *
и ще се уповават на Господа.

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа *
и се не обръща към горделивите и към ония, които
се отбиват към лъжата!

Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: *
за Твоите чудеса и помисли за нас ‒ кой ще се уподоби на Тебе! –

бих желал да проповядвам и говоря за тях, *
но те брой нямат.

Жертва и принос Ти не пожела; +
продупчи Ми ушите; *
всесъжение и жертва за грях не поиска.

Тогава рекох: Ето, ида; *
в книжния свитък е писано за Мене;

желая да изпълня волята Ти, Боже Мой, *
и Твоят закон е в сърцето Ми.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Моята храна е / да изпълнявам волята на Бога.

Ант. 3. Аз съм беден и сиромах, * но Господ се грижи за мене.
ІІ
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; +
не забранявах на устата си: *
Ти знаеш това, Господи.

Твоята правда не скривах в сърцето си, *
възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе,

и не затаявах Твоята милост и Твоята истина *
пред великото събрание.

Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мене; *
Твоята милост и Твоята истина нека ме пазят непрестанно,

защото злини безбройни са ме окръжили; *
постигнаха ме беззаконията ми, та дори да виждам не мога;

те са повече от космите на главата ми; *
моето сърце ме остави.

Благоволи, Господи, да ме избавиш; *
Господи, побързай ми на помощ.

Да се радват и да се веселят чрез Тебе *
всички, които Те търсят,

и ония, които обичат Твоето спасение, *
да казват непрестанно: велик е Господ!

Аз съм беден и сиромах, *
но Господ се грижи за мене.

Ти си помощ моя и избавител мой; *
Боже мой, не закъснявай!

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Аз съм беден и сиромах, / но Господ се грижи за мене.

Четене ( Йер. 32:40)
Ще сключа с тях вечен завет, по който не ще се отвърна от тях, и ще им правя добро, и
ще вложа в сърцата им страх от Мене, за да не отстъпват от Мене.

В. В Бога е моето спасение и моята слава.
Вс. Той е мое прибежище.

Молитва
Боже, Господарю на лозето и на жетвата, Ти разпределяш работата и даваш справедлива
заплата, + стори да понасяме търпеливо ежедневните трудности * и без ропот да
изпълняваме Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.