2pnN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Изкупителю Христе,
образ верен на Отца,
Лъч от Вечна Светлина,
химн във нашите сърца.
Ти събра народите
във съюз за тържество
и ръцете Си простря
върху кръстното дърво.
От разпраната страна
лее се Кръвта с вода.
Жива Пасха, тайна свята,
обновяваш ни сърца.
Теб възхвала, Исусе,
Бож’е Слово вековечно.
Тебе Отче, Дух Свети,
все ще славим ние вечно. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господи, избави душата ми от смърт, а нозете ми – от препъване!
Псалм 114
Радвам се, че Господ чу гласа на молбата ми, †
наклони към мен ухо *
и затова ще Го призовавам през всичките си дни.
Смъртни болки ме обзеха †
и адски мъки ме застигнаха – *
срещнах притеснение и скръб.
Тогава призовах името Господне: *
„Господи, избави душата ми!“
Милостив е Господ и праведен, *
милосърден е нашият Бог.
Господ пази простодушните, *
бях изнемогнал и Той ми помогна.
Върни се, душо моя, в твоя покой, *
защото Господ ти стори добро.
Ти избави душата ми от смърт, †
очите ми – от сълзи, *
а нозете ми – от препъване.
Ще ходя пред лицето на Господ *
в земята на живите.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господи, избави душата ми от смърт, а нозете ми – от препъване!
Ант. 2 Моята помощ е от Господ, Който сътвори небето и земята!
Псалм 120
Издигам очите си към планините, *
откъдето ще ми дойде помощ.
Моята помощ е от Господ, *
Който сътвори небето и земята.
Няма да остави да се поклати крака ти, *
не ще заспи твоят Пазител,
не заспива и не се унася *
Пазителят Израилев!
Господ е твой Пазител, †
Господ е твоя сянка, *
която пада откъм дясната ти ръка.
Слънцето денем няма да те удари, *
нито луната нощем.
Господ ще те опази от всяко зло, *
Господ ще опази твоята душа.
Господ ще пази твоето излизане и влизане *
от сега и във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Моята помощ е от Господ, Който сътвори небето и земята!
Ант. 3 Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете!
Кантик Откр. 15, 3-4
Велики и чудни са Твоите дела, *
Господи Боже Вседържителю!
Праведни са Твоите пътища, *
Царю на светиите!
Кой не ще се побои от Теб, Господи, *
и не ще прослави Твоето име?
Защото само Ти си свят! †
Всички народи ще дойдат и ще Ти се поклонят, *
защото Твоите присъди станаха явни.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете!
Кратко четиво 1 Кор. 2, 7-10а
Ние проповядваме Божията Премъдрост, тайна съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава; която никой от властниците на този век не е познал, защото, ако бяха я познали, нямаше да разпнат Господ на славата. Но, както е писано: „Око не е виждало, ухо не е чувало и на човек не му е хрумвало това, което Бог е приготвил за онези, които Го обичат.“ А на нас, Бог откри това чрез Своя Дух.
Кратки възгласи
Н. Христос умря заради нашите грехове, * за да ни върне при Бога!
Христос умря заради нашите грехове, * за да ни върне при Бога!
В. Умъртвен по плът, но оживотворен по дух –
* за да ни върне при Бога!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Спомни си, Господи, за Твоето милосърдие, както обеща на дедите ни!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Спомни си, Господи, за Твоето милосърдие, както обеща на дедите ни!
Просби
Нека благославяме Господ Исус Христос, Който подсуши сълзите на бедните и страдащите, и Го призовем с любов, като кажем:
Смили се над Твоя народ, Господи!
Господи Исусе, Ти, Който утешаваш смирените,
– стори тяхното и Твоето страдание да бъдат едно цяло.
Чуй, милостиви Боже, стенанията на умиращите,
– нека Твоят ангел ги посети и утеши.
Нека изгнаниците изпитат силата на Твоето Провидение,
– стори да се завърнат в родината си.
Победи с любовта Си живеещите в грях,
– стори да се помирят с Теб и Твоята Църква.
Спаси нашите покойници,
– за да вкусят от плода на Изкуплението.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Боже, Ти, Който откри тайната на Твоята Премъдрост в съблазънта на кръста, води ни, молим Те, към славата на Твоя Син и стори чрез Неговото страдание да не преставаме да Те хвалим.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!