2ponJ

Понеделник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
О, Слънце на Правдата,
Слово на Живия Бог,
Ти озарявай Църквата
от Твоя светъл чертог.
Ние вървим към Господа,
към Вечния Небосвод.
Неизмерима Благост,
даряваща ни живот.
Денят преминава в радост,
благослов ни озарява.
Светлината в наш’та вяра
залез вече не познава.
Да бъде Христос наша храна,
Жива Вода в нас да трепти.
Чрез Него вкусваме Живота
във Отец и Дух Свети. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице?
Псалм 41
Както елен жадува за водни потоци, *
така и душата ми, Боже, копнее за Теб!
Душата ми жадува за силния и живия Бог, *
когато дойда и се явя пред Божието лице!
Сълзите ми бяха хляб денем и нощем, *
когато всеки ден ми казваха: „Къде е твоят Бог?“
Колкото пъти си спомням това, изливам душата си, †
защото съм ходил с много хора, *
влизал съм с тях в Божия дом.
Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? †
Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, *
моя Спасител и моя Бог.
Унива в мен душата ми, †
затова си спомням за Теб от земята Йорданска, *
от Ермон и от планината Цap.
Бездна бездна призовава *
с гласа на Твоите водопади,
всички Твои води и Твои вълни *
преминаха над мен.
Денем Господ ще покаже милостта Си, †
нощем песен ще Му пея, *
молитва към Бога на моя живот.
Ще кажа на Бога, моя застъпник: †
„Защо си ме забравил? *
Защо ходя натъжен от обидите на врага?“
Сякаш костите ми се трошат, *
когато враговете ми се гаврят над мен,
когато ми казват всеки ден: *
„Къде е твоят Бог?“
Защо униваш, душо моя, *
защо се смущаваш?
Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, *
моя Спасител и моя Бог.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Кога ще дойда и ще се явя пред Божието лице?
Ант. 2 Покажи ни, Господи, светлината на Твоето опрощение!
Кантик Сир. 36, 1-7. 13-16
Смили се, Господи Боже, над всички, †
милостиво погледни *
и изпрати върху всички народи Твоя страх.
Вдигни ръката Си против чуждите народи *
и нека те познаят Твоята мощ.
Както пред тях Ти яви светостта Си в нас, *
така и пред нас яви величието Си в тях
и нека познаят, както ние познахме, *
че няма друг бог освен Теб, Господи!
Възобнови знаменията и извърши нови чудеса, †
прослави ръката и десницата Си, *
повдигни ярост и пролей гняв.
Смили се, Господи, над народа, наречен с Твоето име, *
и Израил, когото Ти нарече първенец.
Умилостиви се над града на Твоята светиня, *
над Йерусалим – мястото на Твоя покой.
Изпьлни Сион с хвалата на Твоите обещания *
и Твоя народ – със славата Си.
Дай свидетелство на онези, които отначало са били Твое достояние, *
и въздигни пророчества от Твое име.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Покажи ни, Господи, светлината на Твоето опрощение!
Ант. 3 Благословен си Ти, Господи, във висините!
Псалм 18, 1-7
Небесата проповядват славата на Бога *
и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава *
и нощ на нощ знание открива.
Няма език и няма наречие, *
където не би се чул техният глас.
Техният звук се носи по цялата земя *
и техните думи – до краищата на вселената.
В тях Той е поставил жилище за слънцето *
и Той слиза като жених от брачния чертог.
Радва се като великан, който изминава пътя си, *
от края на небесата е изходът му
и шествието му до другия им край, *
и от неговата топлина нищо не се укрива.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Благословен си Ти, Господи, във висините!
Кратко четиво Йер. 15, 16
Намерих Твоите думи и ги погълнах. Те бяха за мен радост и веселие на сърцето, защото Твоето име е призовано върху мен, Господи Боже на силите.
Кратки възгласи
Н. Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го
възхвалявате!
Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го
възхвалявате!
В. Пейте на Господ песен нова –
* на вас подобава да Го възхвалявате!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Ликувайте, праведници, в Господ, * на вас подобава да Го
възхвалявате!
Ант. Благословен е Господ, защото ни посети и освободи!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Благословен е Господ, защото ни посети и освободи!
Просби
Спасителят Христос направи от нас царе и свещеници, за да поднесем себе си в жертва на Него. Нека възкликнем с благодарност:
Господи, помагай ни в служението!
Христе, Ти, Който направи светия Си народ участник в Твоето свещенство,
– стори нашите духовни жертви да бъдат приятни на Бога Отец.
Излей над нас благодатта на Твоя Дух, за да принесем достойни плодове:
– търпение, добросърдечност и кротост.
Ти, Който си самата Любов, стори да те обичаме,
– за да постъпваме добре и през целия си живот да Те възхваляваме.
Стори да се посветим в служба на ближните,
– за да заслужим спасението си.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, молим Те, защитавай ни през този ден с благодатта Си, за да не се отдаваме на греха, а в мислите, думите и делата да се придържаме винаги към Твоята воля.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!