2ptMD

Петък
II седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Шестият час е настъпил,
събира ни за молитва,
с поклон да идем пред Бога,
да Го прославим със радост.
2.Часът, във който Агнецът
изкупил ни греховете,
с мощта на Кръстната жертва
честта изгубена върна.
3.Сиянието на Кръста
засенчи ясното слънце ‒
сърцата си да отворим
за  светлината могъща.
4.Христè, принасяме слава
на Теб, Владико Преблаги,
с Отца и Духа на обич,
навеки във висините. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Нека Твоята милост ми бъде утеха * по Твоето слово.

Псалм 118 (119) 73:80
Х (Йод)
Радостта от изпълнението на Божия закон

Твоите ръце ме сътвориха и устроиха; *
вразуми ме и ще се науча на Твоите заповеди.

Които се боят от Тебе, ще ме видят и ще се зарадват, *
задето се уповавам на Твоето слово.

Зная, Господи, че Твоите съдби са праведни, *
и по справедливост Ти ме наказа.

Нека, прочее, Твоята милост ми бъде утеха, *
по Твоето слово към Твоя раб.

Да дойде върху ми Твоето милосърдие, и аз ще живея; *
защото Твоят закон е моя утеха.

Нека бъдат посрамени горделивите, защото ме угнетяват без вина; *
аз размислям за Твоите заповеди.

Да се обърнат към мене, които Ти се боят *
и които знаят Твоите откровения.

Да бъде сърцето ми непорочно в Твоите наредби, *
та да се не посрамя.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Нека Твоята милост ми бъде утеха / по Твоето слово.

Ант. 2. Господи, Боже мой, * защити ме от въстаналите против мене!

Псалм 58 (59):2-6а. 10-11. 17-18
Срещу враговете
Нека тези думи на Спасителя да поучат всички за любовта към Неговия Отец. (Евсевий Кесарийски)

Избави ме от враговете ми, Боже мой, *
защити ме от въстаналите против мене!

Избави ме от ония, които вършат беззаконие; *
спаси ме от кръвниците;

защото ето, те дебнат душата ми; *
събират се против мене силните,

без престъпление и без грях от моя страна, Господи; *
без моя вина се стичат и въоръжават;

дигни се мен на помощ и погледни. *
Ти, Господи, Боже на силите, Боже Израилев,

аз към Тебе прибягвам, *
защото Бог е мой застъпник.

Моят Бог, Който ме милува, ще ме превари; *
Бог ще ми даде да гледам на моите врагове.

Аз пък ще възпявам Твоята сила *
и от ранни зори ще прогласям Твоята милост,

защото Ти ми беше защита *
и прибежище в деня на моето нещастие.

Сило моя! Тебе ще възпявам, +
защото Бог е мой застъпник, *
мой Бог, Който ме милува.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Господи, Боже мой, / защити ме от въстаналите против мене!

Ант. 3. Блажен е онзи човек, когото Бог вразумява, * защото Той нанася рани и Сам ги превързва.

Псалм 59 (60)
Молитва след поражението
В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света. (Йоан. 16:33)

Боже! Ти ни отхвърли, Ти ни съкруши, *
и се разгневи. Обърни се към нас.

Ти потресе земята, разби я; *
поправи нейните повреди, защото тя се е разклатила.

Ти даде на Твоя народ да изпита жестокото *
и ни напои с омайно вино.

Подари на тия, които Ти се боят, знаме, *
за да го издигнат заради истината,

за да се избавят Твоите възлюбени; *
спаси ме с Твоята десница и чуй ме!

Бог рече в Своето светилище: +
ще възтържествувам, ще разделя Сихем *
и ще размеря долина Сокхот;

Мой е Галаад, Мой е Манасия, +
Ефрем е крепост на главата Ми, *
Иуда е Мой скиптър,

Моав е Моя умивалница; +
върху Едом ще простра обувката Си. *
Приветствувай Ме, земьо Филистимска!

Кой ще ме въведе в укрепения град? *
Кой ще ме доведе до Едом?

Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли, *
и не излизаш вече, Боже, с нашите войски?

Дай ни помощ в утеснението, *
защото човешката защита е суетна.

С Бога ние ще проявим сила: *
Той ще повали враговете ни.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Блажен е онзи човек, когото Бог вразумява, / защото Той нанася рани и Сам ги превързва.

Четене (Варух 4: 28-29)
Каквато беше вашата решителност да се отдалечите от Бога, увеличете я десетократно да
се обърнете и Го подирите, защото Оня, Който ви напрати тия бедствия,
ще напрати върху ви вечно веселие със спасение.

В. У Господа е милостта.
Вс. И пълно е у Него избавлението.

Молитва
Господи Исусе Христе, + по целия свят настана тъмнина  по пладне, когато като невинен
Агнец, позволи да бъдеш прикован на кръста за нашите грехове, * давай ни винаги
светлината, която сочи пътя към вечния живот. Който живееш и царуваш во веки веков.