2sbJ

Събота
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Зора трепти в небесата
с празничната светлина
и обкичва тя земята,
става тъй красив денят.
В сърцата няма тревога
и лумва в нас надежда.
Върху хаоса дъга изплува –
към мир и утеха повежда.
Така в деня си последен
верните чакат Те много.
Ще съзерцават пленени
Пришествието на Бога.
Слава на Бога Всевишни,
на Сина Единствен – слава.
Слава на Духа Осветител,
На Троица вечна – прослава. Амин.
Псалмодия
Ант. 1 От ранна утрин възвестяваме Твоето милосърдие, Господи, и Твоята истина – в дълбините на нощта!
Псалм 91
Добре е да славим Господ *
и да възпяваме Твоето име, Всевишни,
да възвестяваме сутрин Твоето милосърдие *
и Твоята истина – нощем,
на десетострунен псалтир, *
с песен на гусла.
Защото Ти ме развесели, Господи, с Твоите творения, *
възхищавам се от делата на Твоите ръце.
Колко са велики делата Ти, Господи! *
Колко дълбоки са Твоите помисли!
Малоумният не знае, *
а невежият няма да разбере това.
Докато нечестивците никнат като трева †
и онези, които вършат беззаконие цъфтят,
за да изчезнат завинаги, *
Ти, Господи, си вечно велик.
Защото Твоите врагове, Господи, загиват, *
разпръскват се всички, които вършат беззаконие.
Моя рог Ти възнасяш като рога на еднорога *
и аз съм помазан с пресен елей;
окото ми гледа на моите врагове, *
а ушите ми чуват въставащите против мен злодеи.
Праведният цъфти като палма, *
издига се като ливански кедри.
Насадени в дома Господен, *
те цъфтят в дворите на нашия Бог;
въпреки старостта си са плодовити, *
сочни са и свежи,
за да разгласят, че Господ – моята скала, е праведен, *
в Него няма неправда.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 От ранна утрин възвестяваме Твоето милосърдие, Господи, и Твоята истина – в дълбините на нощта!
Ант. 2 Отдайте прослава на нашия Бог!
Кантик Втор. 32, 1-12
Слушайте небеса, искам да говоря! *
Чуй, земьо, думите на устата ми!
Нека се разлее като дъжд учението ми, *
като роса – речта ми,
като дребен дъждец по злакове, *
като проливен дъжд по трева.
Името Господне ще прославя. *
Въздайте слава на нашия Бог!
Той е твърдина, делата Му са съвършени, *
всичките Му пътища са праведни.
Бог е верен и няма неправда в Него. *
Той е праведен и истинен.
Но те се развратиха пред Него, †
те не са Негови деца поради пороците си – *
род опърничав и развратен.
Това ли въздаваш на Господ, *
народе глупав и малоумен?
Не е ли Той твой Отец, *
Който те усвои, създаде те и те уреди?
Спомни си стародавните дни, *
помисли за годините на предишните поколения.
Попитай баща си и той ще ти обади, *
старците си – и те ще ти кажат.
Когато Всевишният даваше дялове на народите *
и разселваше синовете човешки,
тогава постави граници между народите *
по броя на синовете Израилеви.
Защото част от Господ е Неговият народ, *
Яков е Негов наследствен дял.
Той го намери в пустиня, в тъжна и дива степ, †
закриляше го, грижеше се за него, *
пазеше го като зеницата на окото Си.
Както орелът вика малките си от гнездото, †
издига се над тях и простира крилете си, *
взима ги и ги носи на гърба си,
така Господ сам го води *
и нямаше с Него друг бог.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Отдайте прослава на нашия Бог!
Ант. 3 Господи, колко е величествено името Ти по цялата земя!
Псалм 8
Господи, Боже наш, *
колко е величествено името Ти по цялата земя!
Твоята слава се простира *
по-горе от небесата.
От устата на младенци и кърмачета *
Ти си приготвил похвала,
за да засрамиш Твоите врагове *
и да направиш да замлъкне всеки враг.
Когато гледам Твоите небеса, дело на пръстите Ти, *
луната и звездите, които си поставил, казвам си:
„Какво е човекът, че го помниш, *
и синът човешки, че се грижиш за него?“
Поставил си го малко под ангелите, *
със слава и чест си го увенчал.
Поставил си го като владетел на делата на Твоите ръце, *
всичко си покорил под нозете му.
Овце и волове, *
също и полските зверове,
птици небесни и риби морски, *
всичко, което преминава морските пътища.
Господи, Боже наш, *
колко е величествено името Ти по цялата земя!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Господи, колко е величествено името Ти по цялата земя!
Кратко четиво Рим. 12, 14-16а
Благославяйте вашите гонители, благославяйте, но не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, и скърбете с онези, които скърбят. Бъдете единомислени помежду си, не се надценявайте, а се дръжте смирено.
Кратки възгласи
Н. Моите уста Те възхваляват, * докато Ти пея, Господи!
Моите уста Те възхваляват, * докато Ти пея, Господи!
В. Езикът ми разглася Твоята правда –
* докато Ти пея, Господи!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Моите уста Те възхваляват, * докато Ти пея, Господи!
Ант. Направлявай ни, Господи, в пътя на мира!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Направлявай ни, Господи, в пътя на мира!
Просби
Нека възхвалим добротата и премъдростта на Христос, Който се дарява с търпение и любов на всички наши братя, угнетени от злото, и да кажем:
Затвърди ни в Твоята любов, Господи!
Господи, ние започваме този нов ден със спомена за Твоето Възкресение,
– разпростри над всички хора благата на Твоето Спасение.
Стори и днес да свидетелстваме за Теб пред хората,
– за да бъдем достойни да се съединим с Твоето Свято Жертвоприношение.
Дай ни способността да откриваме Твоя образ във всички братя
– и да Ти служим с любов.
Ти, Който ни събираш като лозови пръчки,
– стори да останем винаги с Теб и да принесем много плод за по-голяма слава на Бога.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Всемогъщи Вечни Боже, молим Те, направлявай нашите дела според благоволението Си, за да заслужим да принасяме обилни плодове в името на Твоя възлюбен Син Исус Христос.
Той е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!