2sbMD

Събота
II седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Шестият час е настъпил,
събира ни за молитва,
с поклон да идем пред Бога,
да Го прославим със радост.
2.Часът, във който Агнецът
изкупил ни греховете,
с мощта на Кръстната жертва
честта изгубена върна.
3.Сиянието на Кръста
засенчи ясното слънце ‒
сърцата си да отворим
за  светлината могъща.
4.Христè, принасяме слава
на Теб, Владико Преблаги,
с Отца и Духа на обич,
навеки във висините. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Небе и земя ще премине, * ала думите Ми няма да преминат.
Псалм 118 (119):81-88
ХІ (Каф)
Упование в Бога във време на страдание
Чезне душата ми за Твоето спасение; *
аз се уповавам на Твоето слово.

Очите ми чезнат за Твоето слово; *
аз говоря: Кога ще ме утешиш?

Станах като мех на дим, *
но Твоите наредби не забравих.

Колко са дните на Твоя раб? *
Кога ще извършиш съд над моите гонители?

Изкопаха ми яма горделивите *
въпреки Твоя закон.

Всички Твои заповеди са истина. *
Несправедливо ме гонят: помогни ми;

без малко щяха да ме погубят на земята, *
но аз не оставих Твоите заповеди.

По Твоята милост ме оживявай *
и ще пазя откровенията на Твоите уста.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Небе и земя ще премине, / ала думите Ми няма да преминат.

Ант. 2. Ти, Господи, си мое прибежище, * Ти си крепка защита против врага.
Псалм 60 (61)
Молитвата на изгнаника
Молитва на праведника, който се надява на вечната радост. (св. Хиларий)
Послушай, Боже, моите вопли, *
чуй молитвата ми;

от край-земя викам към Тебе +
с тъга на сърце; *
възведи ме на скалата, за мен непристъпна,

защото Ти си мое прибежище, *
Ти си крепка защита против врага.

Нека живея вечно в Твоето жилище *
и да си почивам под подслона на Твоите криле,

защото Ти, Боже, чу моите обещания *
и ми даде за наследие ония, които се боят от Твоето име.

Притури още дни към дните на царя, *
годините му продължи от рода в род,

да пребъде той вечно пред Бога; *
заповядай на милостта и истината да го пазят.

И аз, изпълнявайки всекидневно моите обещания, *
ще възпявам Твоето име довека.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ти, Господи, си мое прибежище, / Ти си крепка защита против врага.

Ант. 3. Запази, Господи, живота ми от врага, * който ме застрашава.
Псалм 63 (64)
Бог съди преследвачите
Този псалм най-силно явява страстите Господни. (св. Августин)
Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; *
запази живота ми от врага, който ме застрашава;

укрий ме от заговора на коварните, *
от бунта на злодейците,

които изостриха езика си като меч; +
изопнаха лъка си ‒ язвителните си думи, *
за да стрелят скришом върху непорочния;

те стрелят внезапно върху него и не се боят. *
Те се утвърдиха в зло намерение;

съветваха се да заложат примки +
и думаха: *
кой ще ги види?

Дирят неправди, правят разследване подир разследване *
дори до вътрешния живот на човека и до дълбочината
на сърцето.

Но Бог ще ги порази със стрела: *
те ще бъдат внезапно пронизани;

с езика си ще поразят сами себе си; *
всички, които ги видят, ще бягат от тях.

И всички човеци ще се уплашат, +
ще възвестят делото Божие *
и ще разберат, че това е Негово дело.

А праведникът ще се развесели в Господа +
и ще се уповава на Него; *
и ще бъдат похвалени всички прави по сърце.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Запази, Господи, живота ми от врага, / който ме застрашава.

Четене ( 3 Царств. 2:2б-3)
Бъди твърд, бъди и мъжествен и пази завета на Господа, твоя Бог, като ходиш по
Неговите пътища и пазиш повелите Му и заповедите Му, съдбите Му и наредбите Му, както
е написано в Моисеевия закон, за да бъдеш благоразумен във всичко, каквото и
да правиш, и навред, където и да се обърнеш.

В. Тури ме, Господи, в пътеката на Твоите заповеди.
Вс. Защото я силно пожелах.

Молитва
Боже, светъл огън на вечната любов, + стори винаги да горим с Твоята любов * и да Те
обичаме повече от всичко, а ближните – заради Тебе. Чрез Христа, нашия Господ.