2srMD

Сряда
II седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Шестият час е настъпил,
събира ни за молитва,
с поклон да идем пред Бога,
да Го прославим със радост.
2.Часът, във който Агнецът
изкупил ни греховете,
с мощта на Кръстната жертва
честта изгубена върна.
3.Сиянието на Кръста
засенчи ясното слънце ‒
сърцата си да отворим
за  светлината могъща.
4.Христè, принасяме слава
на Теб, Владико Преблаги,
с Отца и Духа на обич,
навеки във висините. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Размислях за моите пътища * и обръщах стъпките си към Твоите откровения.
Псалм 118 (119):57-64
VІІІ (Хет)
Ревност в изпълнението на Божия закон
Мой дял е, Господи, ‒ казах си ‒ *
да спазвам Твоите думи.

Молих Ти се от все сърце: *
Помилуй ме по Твоето слово.

Размислях за моите пътища *
и обръщах стъпките си към Твоите откровения.

Бързах и не се бавих *
да спазвам Твоите заповеди.

Примките на нечестивците ме окръжиха, *
но аз не забравях Твоя закон.

Посред нощ ставах да Те славословя *
заради Твоите праведни съдби.

Другар съм на всички, които Ти се боят *
и които пазят Твоите заповеди.

С Твоята милост, Господи, е пълна земята: *
научи ме на Твоите наредби.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Размислях за моите пътища / и обръщах стъпките си към Твоите откровения.

Ант. 2. Страх и трепет ме връхлетя, * послушай ме и чуй ме, Господи.
Псалм 54 (55):2-15. 17-24
Оплакване от лъжлив приятел
Исус почна да се ужасява и да тъгува. (срв. Марк. 14:33)

І
Чуй, Боже, молитвата ми +
и не се крий от моето моление; *
послушай ме и чуй ме;

стена в тъгата си и се смущавам *
от гласа на неприятеля, от притеснението на нечестивеца,

защото хвърлят върху ми беззаконие *
и с гняв враждуват против мене.

Сърцето ми трепери в мене, *
и смъртни ужаси ме нападнаха;

страх и трепет ме връхлетя *
и ужас ме обвзе.

И аз рекох: кой би ми дал криле гълъбови? *
Аз бих отлетял и бих се успокоил,

далеч бих се отстранил *
и бих останал в пустинята;

побързал бих да се скрия *
от вятъра и бурята.

Разстрой, Господи, и раздели техните езици, *
защото виждам насилие и разпри в града:

денем и нощем обикалят по стените му; *
злодейства и неволя всред него;

всред него е пагуба; *
измама и коварство не напущат улиците му;

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Страх и трепет ме връхлетя, послушай ме и чуй ме, Господи.

Ант. 3. Ще викна към Бога * и Господ ще ме спаси.
ІІ
Да би ме враг хулил, *
това бих понесъл;

да би ми се противник големеел, *
от него бих се скрил;

но това си ти, който беше за мене същото, каквото аз, *
мой приятел и мой близък,

с когото сме имали искрени разговори *
и сме ходили заедно в Божия дом!

Аз пък ще викна към Бога, *
и Господ ще ме спаси.

Вечер и сутрин и на пладне ще моля и ще викам, *
и Той ще чуе гласа ми,

ще избави в мир душата ми +
от ония, които въстават против мене, *
защото много ги имам;

Бог ще чуе *
и отвека Живеещият ще ги смири,

защото в тях промяна няма; *
те се не боят от Бога,

простряха ръце върху ония, които живееха в мир с тях, *
нарушиха своя съюз;

устата им по-меки от масло, *
а в сърцето им вражда;

думите им по-нежни от елей, *
но те са голи мечове.

Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи. *
Той никога не ще допусне праведник да се поклати.

Ти, Боже, ще ги свалиш в гибелния ров: +
кръвници и коварници не ще поживеят ни половина от дните си. *
Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ще викна към Бога / и Господ ще ме спаси.

Четене ( Ис. 55:8-9)
Моите мисли не са ваши мисли, нито вашите пътища са Мои пътища, казва Господ. Но
както небето е по-високо от земята, тъй Моите пътища са по-високо от вашите пътища, и
мислите Ми ‒ по-високо от вашите мисли.

В. Кой е тъй силен като Тебе, Господи?
Вс. И Твоята истина е около Тебе.

Молитва
Всемогъщи, Милосърдни Боже, Ти ни даде време за почивка по пладне, + погледни
милостно започнатата работа, * изправи сторените грешки и доведи докрай всичко според
Твоята воля. Чрез Христа, нашия Господ.