2WP01

ВТОРА ПОСТНА СЕДМИЦА

ПонеделникПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 9, 4в-10

Съгрешихме, постъпвахме беззаконно. 

Четене из книгата на пророк Даниил.     

Моля Те Господи, Боже велики и дивни, който пазиш завет и милост за ония, които Те обичат и които пазят Твоите заповеди. Съгрешихме, постъпвахме безаконно, действувахме нечестиво, упорствувахме и отстъпихме от Твоите заповеди и от Твоите наредби; и не слушахме Твоите раби, пророците, които от Твое име говореха на царете ни и велможите ни, на бащите ни и на целия народ на страната.У Тебе, Господи, има правда, а у нас – срам на лицата, както е днес у всеки юдеин, у жителите на Йерусалим и у цял Израил, и у ближни и далечни, по всички страни, където си ги прокудил за тяхното отстъпление, с което отстъпиха от Тебе. Господи, у нас на лицата има срам, у царете ни, у князете ни и у бащите ни, защото съгрешихме пред Тебе. А у Тебе, Господи, нашия Бог, има милосърдие и прощение, защото ние въстанахме против Тебе и не слушахме гласа на Господа нашия Бог, за да постъпваме по Неговите закони, които ни е дал чрез своите раби пророците.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 78, 8.9.11 и 13 ( О: Пс 102, 10а)

Господи, не ни стори според нашите беззакония.

Не си спомняй греховете на нашите деди,
скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени.
Помогни ни, Боже, Спасителю наш, зарази славата на името Си,
избави ни; и прости ни греховете наши заради Твоето име.

Господи, не ни стори според нашите беззакония.

Да дойде пред Твоето лице стенанието на затворника;
със силата на Твоята мишца, запази обречените на смърт.
А ние, Твой народ и овци на Твоето пасбище, вечно ще Те славим;
и от рода в род ще разгласяме Твоята хвала.

Господи, не ни стори според нашите беззакония.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 6, 64в.69в

R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.

R: Слава на Тебе, Слово Божие
 

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 6, 36-38

Прощавайте и ще бъдете простени. 

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Исус рече на учениците си: „Бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден. Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъдени; прощавайте, и простени ще бъдете. Давайте, и ще ви се даде: мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото, с каквато мярка мерите с такава ще ви се отмери.”

Това е слово Господне.