2WP02

ВТОРА ПОСТНА СЕДМИЦА

Вторник
ПЪРВО ЧЕТИВО 
Ис 1, 10.16-20

Научете се да правите добро, търсете правда. 

Четене из книгата на пророк Исаия.       

Чуйте словото Господне, князе содомски, вслушвай се в закона на нашия Бог, народе гоморски: „Умийте се, очистете се; махнете от очите Ми злите си деяния; престанете да правите зло; научете се да правите добро, търсете правда, избавяйте угнетен, защитавайте сирак, застъпвайте се за вдовица. Тогава дойдете – и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, като сняг ще ги избеля; да бъдат червени и като пурпур – като вълна ще избеля. Ако поискате и послушате, ще ядете благата земни; ако пък се отречете и упорствувате, меч ще ви изтреби: защото устата Господни говорят.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 49, 8-9.16-bc-17.21 и 23 ( О: 23в)

Който следи своя път, на него ще явя Божието спасение.

Не за твоите жертви ще те укорявам;
твоите всесъжения винаги са пред Мене.
Няма да приема телец от твоя дом,
нито козли от твоите дворове.

Който следи своя път, на него ще явя Божието спасение.

„Защо проповядваш Моите наредби
и влагаш в устата си завета Ми?”
А сам мразиш наставлението Ми
и хвърляш зад себе си думите Ми.

Който следи своя път, на него ще явя Божието спасение.

Ти върши това, и Аз мълчах;
Ти помисли, че Аз съм, какъвто си ти.
Който принася хвалебна жертва, той Ме почита,
и който следи своя път, на него ще явя Божието спасение

Който следи своя път, на него ще явя Божието спасение.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Иез 18, 31

R: Слава на Тебе, Слово Божие

Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и направете си ново сърце и нов дух. 

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ 
Мт 23, 1-12

Говорят, а не вършат. 

Четене от светото Евангелие според Матей.     

В онова време: Исус заговори на народа и на учениците Си и рече: „На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат; Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. И всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; Разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата, и – да им казват човеците: „Учителю.” А вие недейте се нарича „Учители”; защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. И никого на земята недейте нарича „Отец”; защото един е вашият Отец, който е на небесата. И „Наставници” недейте се нарича”; защото един е вашият наставник – Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга. Защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат.”

Това е слово Господне.