2WP03

ВТОРА ПОСТНА СЕДМИЦА – Сряда
ПЪРВО ЧЕТИВО
Дойдете да го поразим.
Четене из книгата на пророк Иеремия.    18, 18-20
Те казаха: „Дойдете да направим заговор против Иеремия; защото не е изчезнал закон у свещеника и съвест у мъдрия и думи у пророка; дойдете да го поразим с език и да не внимаваме на думите му.”
Послушай ме, Господи, и чуй гласа на моите противници. Трябва ли да върша зло за добро? А те копаят яма за душата ми. Спомни си, че стоя пред Твоето лице, за да говоря добро за тях, за да отвърна от тях Твоя гняв.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 30, 5-6.14.15-16. ( О: 17в)
Спаси ме, Господи, с Твоята милост.
Изведи ме от примката, която тайно са ми поставили, защото Ти си моя крепост.
В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината. 
Спаси ме, Господи, с Твоята милост.
Защото слушам злоречието на мнозина: отвред – ужас; когато се наговарят против мене и замислят да изтръгнат душата ми.
Спаси ме, Господи, с Твоята милост.
Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам; и казвам: „Ти си мой Бог,
дните ми са в Твоя ръка.” Избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми.
Спаси ме, Господи, с Твоята милост.
СТИХ ПРЕД ЕВАНГЕЛИЕТО      Ив 8, 12в
Аз съм светлината на света, казва Господ; който Ме последва, ще има светлината на живота.
ЕВАНГЕЛИЕ
Осъдиха го на смърт.
Четене от светото Евангелие според Матей.       20, 17-28
В онова време:
Като възлизаше Исус за Йерусалим, по пътя взе насаме дванайсетте ученици и им рече: „Ето, възлизаме за Йерусалим, и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще го осъдят на смърт; И ще Го предадат на езичниците, за да бъде поруган, и бичуван, и разпнат; на третия ден ще възкръсне.”
Тогава пристъпи до Него майката на синовете Зеведееви със синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от Него.
А Той й рече: „Какво искаш?”
Тя Му отговори: „Кажи, тия мои двама сина да седнат при Тебе, един от дясно, а друг отляво в Твоето царство.”
Исус отговори и рече: „Не знайте, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз ще пия?” Те Му отговарят: „Можем.”
И казва им: „Чашата Ми ще пиете; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено от Моя Отец.”
И десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братя. А Исус, като ги повика, рече: „Знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде роб.
Както Син Човечески не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина.”
Това е слово Господне.