2wtJ

Вторник
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Сянката на нощта се разсейва.
Нова зора над нас затрептява.
Нека ние поздравим сърдечно
Всемогъщия Бог на славата.
Извор на всяка наша добрина,
на Твоята любов излей росата,
върху Църквата на Твоя Син
чрез Светия Дух в душата. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Господи, изпрати светлината Си, за да ме води в Твоята истина!
Псалм 42
Съди ме, Боже, *
и застъпи се в жалбата ми с този недобър народ.
Избави ме от лукав и несправедлив човек, *
защото Ти си Бог на моята сила.
Защо си ме отхвърлил? *
Защо ходя натъжен от обидите на врага?
Изпрати Твоята светлина и Твоята истина *
да ме водят и доведат на Твоята планина и в Твоите жилища.
Ще се приближа до Божия жертвеник, †
до Бога на радостта и моето веселие. *
С гусли ще Те славя, Боже, Боже мой!
Защо униваш, душо моя, *
защо се смущаваш?
Уповавай се на Бога, *
защото още ще славя Него, моя спасител и Бог.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Господи, изпрати светлината Си, за да ме води в Твоята истина!
Ант. 2 Господи, води ни всеки ден към спасението!
Кантик Ис. 38, 10-14. 17-20
Казах в себе си: „Когато преполовя дните си, †
трябва да мина през портите на ада;
лишен съм от остатъка на годините си.“
Казвах: „Не ще видя Господ в земята на живите, *
не ще видя вече човек между живеещите в света.“
Жилището ми се снема от мястото *
и се отнема от мен като овчарска колиба.
Трябва да отрежа като тъкач живота си, †
Той ще ме отреже из основи. *
Ден и нощ чаках, че ще ми пратиш смърт.
Чаках до сутринта. †
Като лъв Той съкрушаваше всичките ми кости – *
ден и нощ чаках, че ще ми пратиш смърт.
Като жерав, като лястовичка издавах звукове, *
като гълъб тъгувах.
Очите ми унило гледаха към небето: *
Господи, притеснен съм, спаси ме!
Ето, за добро ми беше силната тъга †
и Ти избави душата ми от гибелния ров, *
хвърли зад гърба Си всичките ми грехове.
Защото нито адът Те слави, †
нито смъртта Те възхвалява, *
нито слезлите в гроба се уповават на Твоята истина.
Живият, само живият ще Те прослави, както аз сега. *
Бащата ще възвести на децата си Твоята истина.
Господ ще ме спаси. †
През всички дни на живота си *
ние ще пеем песни в дома Господен.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господи, води ни всеки ден към спасението!
Ант. 3 На Теб, Боже, подобава хвала на връх Сион! †
Псалм 64
На Теб, Боже, подобава хвала на връх Сион *
† и на Теб ще се даде оброк в Йерусалим.
Ти чуваш молитвата, *
към Теб прибягва всяка плът.
Беззаконните дела ме надвиха, *
Ти ще очистиш нашите престъпления.
Блажен е онзи, когото Ти си избрал и си го приближил, *
за да живее в Твоите двори.
Ще се наситим с благата на Твоя дом, *
който е Твой храм.
Боже, страшен в правосъдието, чуй ни, †
Спасителю наш, упование на всички земни краища *
и на онези, които са далеч в морето,
Ти, Който си поставил планините със силата Си *
и с мощ си препасан,
Ти, Който укротяваш шума на моретата, *
шума на вълните им и вълненията на народите!
Живеещите на земята ще се уплашат от Твоите знамения. *
Ти ще подбудиш утрото и вечерта, за да Те хвалят.
Ти посещаваш земята, *
утоляваш жаждата ѝ и обилно я обогатяваш –
потокът Божи е пълен с вода, *
Ти приготвяш храните, защото така си я устроил;
напояваш браздите ѝ, подравняваш буците ѝ, †
омекчаваш я с дъждовни капки, *
благославяш нейните плодове.
Увенчаваш годината на Твоята благост *
и Твоите пътеки изпускат тлъстина,
изпускат върху пустинните пасбища *
и хълмовете се опасват с радост,
ливадите се покриват със стада, †
а долините се кичат с храни, *
възклицават и пеят.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 На Теб, Боже, подобава хвала на връх Сион!
Кратко четиво 1 Сол. 5, 4-5
Братя, вие не сте в тъмнина, така че денят да ви завари като крадец. Защото всички вие сте синове на светлината и синове на деня. Ние не сме синове на нощта, нито на тъмнината.
Кратки възгласи
Н. Господи, чуй гласа ми, * уповавам се на Твоето Слово! Господи, чуй гласа ми, * уповавам се на Твоето Слово!
В. Изпреварвам зората и викам към Теб –
* уповавам се на Твоето Слово!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Господи, чуй гласа ми, * уповавам се на Твоето Слово!
Ант. Господи, спаси ни от онези, които ни мразят!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господи, спаси ни от онези, които ни мразят!
Просби
Нека благославяме нашия Спасител, Който обновява света с Възкресението Си, като Го призоваваме смирено:
Подкрепяй ни, Господи, за да вървим по Твоите пътеки!
Господи Исусе, в утринната си молитва ние възхваляваме Твоето Възкресение
– и Твоята славна надежда нека осветява деня ни.
Благослови нашите стремежи и намерения,
– за да Ти съдействаме по най-добрия начин във всичко.
Стори, Господи, нашата светлина да осветява сърцата на хората,
– за да видят добрите ни дела и да прославят небесния Отец.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи Исусе Христе, Ти, Който си истинската светлина и ни водиш към спасението, молим Те, вложи в нас дара на Твоя Дух, за да бъдем направлявани по пътя на правдата и мира.
Ти си Бог и живееш, и царуваш в единство с Бог Отец и Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!