2wtMD

Вторник
II седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Шестият час е настъпил,
събира ни за молитва,
с поклон да идем пред Бога,
да Го прославим със радост.
2.Часът, във който Агнецът
изкупил ни греховете,
с мощта на Кръстната жертва
честта изгубена върна.
3.Сиянието на Кръста
засенчи ясното слънце ‒
сърцата си да отворим
за  светлината могъща.
4.Христè, принасяме слава
на Теб, Владико Преблаги,
с Отца и Духа на обич,
навеки във висините. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. В мястото на моето странствуване * пазя Твоя закон.
Псалм 118 (119):49-56
VІІ (Заин)
Божият закон е утешение в тъгата
Спомни словото към Твоя раб, *
на което да се уповавам Ти ми заповяда.

Това е утеха в неволята ми, *
че Твоето слово ме оживява.

Горделивите ме хулиха докрай, *
но аз не се отклоних от Твоя закон.

Спомнях си Твоите отвека съдби, Господи, *
и се утешавах.

Ужас ме обхваща при вида на нечестивците, *
които напущат Твоя закон.

Твоите устави ми бяха песни *
в мястото на моето странствуване.

Нощем си спомнях Твоето име, Господи, *
и пазех Твоя закон.

Той стана мой, *
защото пазя Твоите заповеди.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. В мястото на моето странствуване / пазя Твоя закон.

Ант. 2. Ще се зарадваме * когато Бог върне пленените от Своя народ.
Псалм 52 (53)
Всеобща развала
Всички съгрешиха и са лишени от славата Божия. (Рим. 3:23)
Рече безумец в сърцето си: „Няма Бог”. +
Развратиха се човеците и извършиха гнусни престъпления; *
няма кой да прави добро.

Бог от небесата с внимание погледна към синовете човешки,*
за да види, има ли кой да разбира, да търси Бога.

Всички се отклониха, станаха еднакво покварени; *
няма кой да прави добро, няма ни един.

Нима не ще се вразумят ония, които вършат беззаконие, *
които тъй изпояждат народа ми, както ядат хляб,

и които не призовават Бога? *
Там ще се уплашат те от страх, дето няма страх,
защото Бог ще разсипе костите на ония, които се опълчват

против тебе. *
Ти ще ги посрамиш, защото Бог ги отхвърли.

Кой ще даде от Сион спасение на Израил! +
Кога Бог върне пленените от Своя народ, *
тогава ще се зарадва Яков и ще се развесели Израил.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Ще се зарадваме / когато Бог върне пленените от Своя народ.

Ант. 3. Бог е мой помощник, * Господ подкрепя душата ми.
Псалм 53(54):3-6, 8-9
Молба за помощ
Пророкът се моли за освобождаване в името на Бога от злоба и преследвачи. (Св. Йоан Касиан)
Боже, чрез Твоето име ме спаси *
и с Твоята сила ме съди.

Боже, чуй молитвата ми, *
послушай думите на устата ми;

защото чужденци се дигнаха против мене, +
и силни търсят душата ми; *
те нямат Бога пред себе си.

Ето, Бог е мой помощник; *
Господ подкрепя душата ми.

С усърдие ще Ти принеса жертва, *
ще прославя името Ти, Господи, защото е благо,

защото Ти ме избави от всички неволи, *
и окото ми изгледваше неприятелите ми.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Бог е мой помощник, / Господ подкрепя душата ми.

Четене ( 1 Кор. 12:12 – 13)
И както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и
много, са едно тяло, тъй и Христос. Защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло,
било юдеи или елини, било роби или свободни; и всички с един Дух сме напоени.

В. Отче Свети, опази ни в Твоето име.
Вс. За да бъдем едно.

Молитва
Боже, Ти откри на Петър волята Си за спасението на езичниците, + стори милостно да Ти
бъдат угодни нашите дела * и ни ръководи така, че да служим на Твоята спасителна любов.
Чрез Христа, Нашия Господ.