2wtN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Приеми, Вечни Отче,
песента на верните
в деня, който залязва
в пространства безмерни.
Ти, Който от изгрева,
сред небесна светлина,
приканваш да работим
в лозето Ти в ранина.
Щом слънцето залязва –
даваш на отрудени
обещаната награда
в сърцата разбудени.
Дай ни сили, Господи,
разпростри в сърцата
мира на Духа Ти Свят –
да огрей душата.
И Твоята благодат
нека да е висш залог
на радост съвършена
в слава на светци и Бог.
Възхвала, Вечни Отче,
Теб, Сина, * и Дух Свети.
И през всички векове
делото Ти да блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Не можете да служите на Бога и на Мамона, казва Господ.
Псалм 48, 1-13
Чуйте всички народи, †
внимавайте в това всички, живеещи във вселената – *
прости и видни, бедни и богати.
Устата ми ще изговори мъдрост *
и размишлението на сърцето ми – знание.
Ще наклоня ухо към притчата, *
с гусла ще открия гатанката си.
Защо да се боя в трудни дни, *
когато беззаконието на моите пътища ме обиколи?
Вие, които се надявате на силите си *
и се хвалите с голямото си богатство, чуйте:
човек не може да изкупи брата си, *
нито да даде откуп на Бога за него.
Висока е цената за изкупване на техните души, *
това никога не ще бъде –
някой да остане да живее във вековете, *
без да види гроб.
Всеки вижда, че и мъдрите и невежите умират, *
малоумните загиват и оставят имота си на други.
Те си мислят, че домовете им са вечни, †
че жилищата им са от рода в род, *
земите си наричат със своите имена.
Но този човек не ще пребъде, *
ще се уподоби на животните, които загиват.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Не можете да служите на Бога и на Мамона, казва Господ!
Ант. 2 Трупайте съкровищата си на небето, казва Господ!
Псалм 48, 14-21
Техният път е безумие, *
макар вървящите след тях да одобряват мнението им.
Като овце ги затварят в ада, *
смъртта ще бъде техен пастир,
а на сутринта праведниците ще властват над тях, †
силата им ще се изтощи, *
гробът е тяхното жилище.
Но Бог ще избави душата ми от властта на ада, *
когато ме приеме.
Не бой се, когато човек забогатява, *
когато славата на дома му расте,
защото, умирайки, нищо няма да вземе със себе си, †
славата му не ще тръгне с него, *
макар че е угаждал на душата си приживе.
И теб да хвалят, *
когато правиш добро на себе си.
Той ще отиде в дома на своите бащи, *
които никога няма да видят светлина.
Човек, който е в почит и е неразумен, *
прилича на животните, които загиват.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Трупайте съкровищата си на небето, казва Господ!
Ант. 3 Достоен е закланият Агнец да приеме силата и честта!
Кантик Откр. 4, 11; 5, 9. 10. 12
Достоен си Ти, Господи, Боже наш, *
да приемеш славата, честта и силата,
защото Ти си сътворил всичко *
и по Твоя воля всичко съществува.
Достоен си Ти, Господи, да вземеш книгата *
и да снемеш печатите ѝ,
защото Ти бе заклан †
и със Своята Кръв ни изкупи за Бога *
от всяко коляно и език, народ и племе.
Ти ни направи пред нашия Бог царе и свещеници, *
и ще царуваме на земята.
Достоен е закланият Агнец, *
да приеме силата и богатството,
премъдростта и могъществото, *
славата и благословението.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Достоен е закланият Агнец да приеме силата и честта!
Кратко четиво Рим. 3, 23-25а
Всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром с Божията благодат, чрез изкуплението в Христос Исус, Когото Бог отреди да бъде с Кръвта Си умилостивителна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в опрощението.
Кратки възгласи
Н. Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие! Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие!
В. Благата от Твоята десница са безкрай
* поради Твоето присъствие!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Изпълни ме с радост, Господи, * поради Твоето присъствие!
Ант. Прояви, Господи, величието на силата Си, защото Твоето име е свято!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Прояви, Господи, величието на силата Си, защото Твоето име е свято!
Просби
Нека възхвалим Христос, Пастирят, Който направлява Своя народ, и да Го помолим:
Закриляй Твоя народ, Господи!
Вечни Пастирю, подкрепяй нашия епископ
– и всички пастири на Твоята Църква.
Погледни към преследваните и потиснатите наши братя,
– побързай да ги освободиш от мъките им.
Погрижи се за всички бедни по света,
– стори така, че на никого от тях да не липсва хляб, дом и работа.
Просвети с премъдростта Си всички управници и законодатели,
– за да могат винаги да постъпват разумно.
Спомни си за всички покойници, изкупени с драгоценната Ти Кръв,
– за да заслужат участието си в тържествуването на Вечния Агнец.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи Боже, Ти, Който владееш над деня и нощта, стори, молим Те, Слънцето на Правдата да пребъдва в нашите сърца, за да можем да достигнем светлината в Твоето Царство.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!