30.11

СВ. АНДРЕЙ, АПОСТОЛ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 10, 9-18
Вярата иде от проповед, а проповедта – от Божие слово.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Римляни   
Ако с устата си изповядваш Господа Исуса, и със сърцето си повярваш, че Бог Го възкреси от мъртвите, ще се спасиш. Понеже със сърце се вярва за оправдание, а с уста се изповядва за спасение. Защото и Писанието казва: „Всеки, който вярва в Него, няма да се посрами. „Няма разлика между юдеин и грък, защото един и същ е Господ за всички, богат за всички, които Го призовават. „Защото всеки, който призове името Господне, ще се спаси. „Но как ще призоват Оня, в когото не са повярвали? Как пък ще повярват в Онзи, за когото не са чули? А как ще чуят без проповедник? И как ще проповядват, ако не бъдат пратени, както е писано: „Колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир, които благовестят доброто!” Ала не всички послушаха благовестието; защото Исаия казва: „Господи, кой повярва на това, що е чул от нас?” И тъй, вярата иде от слушане, а слушането – от слово Христово. Но казвам: „Нима те не чуха: „Напротив”, гласът ми се разнесе по цяла земя, и думите им – до краищата на вселената.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)
Техният звук се носи по цяла земя.
Небесата проповядват славата на Бога,
и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава,
и нощ на нощ знание открива.
Техният звук се носи по цяла земя.
Няма език и няма наречие,
дето не би се чувал техният глас. 
Техният звук се носи по цяла земя,
и техните думи до краищата на вселената.
Техният звук се носи по цяла земя.
АЛИЛУЯ      
Мт 4, 19
R: Алилуя, Алилуя
Дойдете след Мене, казва Господ, и ще ви направя ловци на човеци.
R: Алилуя, Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 4, 18-22
Те веднага оставиха мрежите и Го последваха.
Четене от светото Евангелие според Матей       
В онова време: Като вървеше Исус край Галилейското море, видя двама братя, Симон, наричан Петър, и брата му Андрей, да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И казва им: „Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци.”И те веднага оставиха мрежите, и тръгнаха след Него. Оттам като отидоха по нататък, видя други двама братя, Яков Зеведеев и брата му Иван, в кораб със Зеведей, баща им, които кърпеха мрежите си, и ги повика. Те веднага оставиха кораба и баща си и тръгнаха след него.
Това е слово Господне.