30.12

30 декември

Шести ден в осмината на Рождество Христово

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Йоан 2, 12-17

Който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.

Четене от първото послание на Свети Иван Апостол.  

Пиша вам, чеда, защото ви са простени греховете заради Неговото Име. Пиша вам, бащи, защото познахте Оня, който е отначало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца. Писах вам, момци, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.Не обичайте света, нито което е в света; ако някой обича света, той няма любовта на Отца. Защото всичко, що е в света – похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят. И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95, 7-8а.8в-9.10 (О: 11 а)

Да се веселят небесата и да тържествува земята.

Въздайте на Господа, племена народни,
въздайте на Господа слава и чест,
въздайте на Господа слава на името Му. 
Носете дарове и идете в неговите двори.

Да се веселят небесата и да тържествува земята.

Поклонете се на Господа със свето благолепие.
Трепери пред лицето Му, цяла земйо!
Кажете на народите: „Господ царува!”
Затова е твърда вселената, няма да се поклати;
Да се веселят небесата и да тържествува земята.

АЛЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Свет ден блесна за нас: дойдете, народи, и поклонете се на Господа: защото днес слезе велика светлина върху земята.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 2, 36-40

Тя говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

Тук беше и Анна, пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си. Тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим.И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет.А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост: и благодат Божия беше върху Него.

Това е слово Господне.