30NZ-c

ТРИДЕСЕТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Молитвата на смирен ще проникне през облаците.
Четене из книгата на Исуса, син Сирахов 35,15в-17.20-22а
Господ е съдия и у Него няма лицеприятие: Той не ще лицеприятелствува против сиромах и ще чуе молитвата на обиден. Той не ще презре молбата на сирак, нито на вдовица, когато тя ще излива просбата си.
Който служи Богу, ще бъде приет с благоволение, и молитвата му ще стигне до облаците. Молитвата на смирен ще проникне през облаците, и той не ще се утеши, докле тя се не приближи до Бога, и не ще отстъпи, докле Всевишният не погледне милостно.
И Господ не ще закъснее, но ще разсъди справедливо и ще произнесе решение.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33,2-3.17-18.19 и 23 (О: 7а)
Сиромахът викна и Господ го чу.
Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него е винаги в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. 
Сиромахът викна и Господ го чу.
Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им.
Викат и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. 
Сиромахът викна и Господ го чу.
Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от онези, които се Нему уповават, няма да загине.
Сиромахът викна и Господ го чу.
ВТОРО ЧЕТИВО
Впрочем очаква ме венецът на правдата.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до Тимотей    4,6-8.16-18
Възлюбени:
Аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих; прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведният съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.
Побързай да дойдеш при мене скоро. При първата моя защита никого нямаше при мене: всички ме оставиха. Дано им се не вмени за грях. Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва.
Господ ще ме избави и от всяко лошо нещо и ще ме запази за своето небесно царство. Нему слава во веки веков. Амин.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Kop 5,19
* Алилуя. * Бог примири света със Себе Си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Митарят отиде у дома си оправдан повече отколкото фарисея.
Четене от Светото Евангелие според Лука          18,9-14
В онова време:
Исус каза на онези, които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите, следната притча: „Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар.
Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: „Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправоверници, прелюбодейци, или като тоя митар. Постя два пъти в седмицата, да­вам десятък от всичко, що придобивам.”
А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: „Боже, бъди милостив към мене грешника!”
Казвам ви: тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня; понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат”.
Това е слово Господне.