30NZ01.1

Понеделник XXX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Приехте дух на осиновяването,
чрез когото викаме: Авва, Отче.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни     8,12-17
Братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът; защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи.
Понеже всички, водени от Духа Божи, са синове Божии; защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте духа на осиновение, чрез когото викаме: „Авва, Отче”.
Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а съна­следници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 67,2 и 4.6-7ав.20-21 (О: 21а)
Бог за нас е Бог за спасение.
Да се дигне Бог и да се разпръснат враговете Му; и да бягат от лицето Му, които Го мразят.
А праведниците да се развеселят, да се зарадват пред Бога и да тържествуват в радост.
Бог за нас е Бог за спасение.
Баща на сираци и съдия на вдовици, е Бог в светото Си жилище. Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците. 
Бог за нас е Бог за спасение.
Благословен да бъде Господ всеки ден; Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява.
Бог за нас, е Бог за спасение; във властта на Господа Вседържителя е вратата на смъртта.
Бог за нас е Бог за спасение.
АЛИЛУЯ       Ив 17,17в.а
* Алилуя. * Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с истината. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Тази дъщеря Авраамова не биваше ли да се освободи
от тия връзки в съботен ден?
Четене от Светото Евангелие според Лука          13,10.-17
В онова време:
Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.
Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!” И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.
При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.”
Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето ве­че осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?”
И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.
Това е слово Господне.