30NZ01.1

Понеделник – XXX седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 8,12-17

Приехте дух на осиновяването, чрез когото викаме: Авва, Отче.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.  

Братя, ние не сме длъжници на плътта, та да живеем по плът; защото, ако живеете по плът, ще умрете; но, ако чрез духа умъртвявате деянията на тялото, ще бъдете живи. Понеже всички, водени от Духа Божи, са синове Божии; защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте духа на осиновение, чрез когото викаме: „Авва, Отче”. Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а съна­следници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 67,2 и 4.6-7ав.20-21 (О: 21а)

Бог за нас е Бог за спасение.

Да се дигне Бог и да се разпръснат враговете Му;
и да бягат от лицето Му, които Го мразят.
А праведниците да се развеселят,
да се зарадват пред Бога и да тържествуват в радост.

Бог за нас е Бог за спасение.

Баща на сираци и съдия на вдовици,
е Бог в светото Си жилище.
Бог въвежда в дом самотните,
освобождава от окови затворниците.

Бог за нас е Бог за спасение.

Благословен да бъде Господ всеки ден;
Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява.
Бог за нас, е Бог за спасение;
във властта на Господа Вседържителя е вратата на смъртта.

Бог за нас е Бог за спасение.


АЛИЛУЯ     
Йоан 17,17в.а
R: Алилуя, Алилуя
Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с истината.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 13,10-17

Тази дъщеря Авраамова не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?

Четене от Светото Евангелие според Лука.       

В онова време: Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи. Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!” И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога. При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.” Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето ве­че осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?” И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.