30NZ03.2

Сряда – XXX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не служете като на хора,
но като слуги Христови.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     6,1-9
Деца, бъдете послушни на родителите си в името на Господа: защото това е справедливо.” Почитай баща си и майка си (това е пър­вата заповед с обещание), за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.”
И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.
Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простора на сърцето си както на Христа: не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия, усърдно служейки, като че служите на Господа, а не на човеци, и знаейки, че всеки, бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което извърши.
И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знаейки, че и над сами вас и над тях има в небесата господар, у когото няма лицеприятие.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 144,10-11.12-13ав.13сд-14 (О: 13с)
Верен е Господ във всичките си слова.
Да Те славят, Господи, всички Твои дела; и да Те благословят Твоите светии.
Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. 
Верен е Господ във всичките си слова.
За да знаят синовете човешки за Твоето могъщество и за славното величие на Твоето царство.
Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. 
Верен е Господ във всичките си слова.
Верен е Господ във всичките си слова, и свет във всичките си дела.
Господ поддържа всички падащи, и изправя всички свалени. 
Верен е Господ във всичките си слова.
АЛИЛУЯ       2 Сол 2,14
* Алилуя. * ог ни призва чрез Евангелието, за да придобием сла­вата на нашия Господ Исуса Христос. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще дойдат от изток и запад,
и ще насядат в царството Божие.
Четене от Светото Евангелие според Лука          13,22-30
В онова време:
Исус минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Йерусалим.
А някой Му рече: „Господи, малцина ли са, които се спасяват?”
Той им рече: „Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат.”
След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате: „Господи, Господи, отвори ни!” И Той ще ви отговори: „Не ви зная откъде сте.”
Тогава ще почнете да казвате: „Ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Ти поучаваше.” И той ще ви каже: „Не ви зная откъде сте: махнете се от Мене всички, които вършите неправда.”
Там ще бъде плач и скърцане със зъби, кога видите Авраам, Исаак и Яков и всички Пророци в царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.”
Това е слово Господне.