30NZ04.1

Четвъртък – XXX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Никоя твар не може да ни раздели
от любовта Божия, която е в Христа.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол
до римляни    8,31 в—39
Братя:
Ако Бог е за нас, кой ще е против нас? Оня, който и собствения Си Син не пощади, а Го отдаде за всички ни, как няма да ни подари с Него и всичко? Кой ще обвини избраниците Божии? Бог е, който ги оправдава. Кой е, който ще осъжда? Христос Исус, който умря, но още и възкръсна, който е и отдясно на Бога, който и ходатайствува за нас. Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч? Както е писано: „Заради Тебе вес ден ни умъртвяват; смятат ни като овци за клане.” Но във всичко това удържаме преголяма победа чрез Онзи, който ни възлюби.
Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбо­чина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашия Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 108,21-22.26-27.30-31 (О: 26д)
Спаси ме, Господи, по Твоята милост
А мене, Господи, Господи, защити заради Твоето име, защото е блага милостта Ти; спаси ме, защото аз съм беден и сиромах, и сърцето е наранено в мене. 
Спаси ме, Господи, по Твоята милост
Помогни ми, Господи, Боже мой, спаси ме по твоята милост.
Да познаят, че това е Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил
това. 
Спаси ме, Господи, по Твоята милост
И аз с уста високо ще славя Господа, и сред множеството ще Го прославям,
защото Той стои отдясно на бедния, за да го спаси от онези, които съдят душата му. 
Спаси ме, Господи, по Твоята милост
АЛИЛУЯ       Срв Лк 19,38; 2,14
* Алилуя. * Благословен царят, който идва в името Господне, мир на земята и слава във висините. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не бива пророк да загине вън от Йерусалим.
Четене от светото Евангелие според Лука                       13,31-35
В същия ден дойдоха някой фарисеи и Му казаха: „Излез и замини оттук, защото Ирод иска да Те убие.”
И рече им: „Идете и кажете на тая лисица: „Ето, изгонвам бесове, и изцерявам днес и утре; и на третия ден ще свърша.”
Но Аз трябва да вървя днес, утре и други ден, защото не бива пророк да загине вън от Йерусалим.
Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при Тебе: колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!
Ето, оставя се вам домът ви пуст. И казвам ви, че няма да Ме видите, докле не дойде време да кажете: „Благословен идещият в име Господне.”
Това е слово Господне.