30NZ04.2

Четвъртък – XXX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Приемете Божието всеорьжие,
за да можете се възпротиви.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   6,10-20
И тъй, братя, укрепвайте се в Господа и в мощта на силата Му; облечете се във всеоръжието Божие, за да можете устоя против дяволските козни, защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против побеснелите духове на злобата.
Заради това приемете Божието всеоръжие, за да можете се възпротиви в лош ден и, като надвиете всичко, да устоите. И тъй, стойте, като си препашете кръста с истина и се облечете в бронята на правдата, и обуйте нозете си в готовност да благовестите мира; а над всичко вземете щита на вярата, с който ще можете угаси всички нажежени стрели на лукавия.
Вземете и шлема на спасението и духовния меч, който е Божието слово; с всяка молитва и просба молете се духом във всяко време и старайте се за същото това с всяко постоянство и молба за всички светии и за мене, та, като отварям уста, да ми се даде слово, дръзновено да възвестявам тайната на Евангелието, заради което съм пратеник в окови; за да проповядвам смело, както ми прилича.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 143,1.2.9-10 (O: 1а)
Благословен Бог, моята твърдина.
Благословен Бог, моята твърдина, който учи ръцете ми на бой, и пръстите ми на война. 
Благословен Бог, моята твърдина.
Моя милост и моя ограда, мое прибежище и мой Избавител; мой щит
– и аз се Нему уповавам. Той ми подчинява моя народ. 
Благословен Бог, моята твърдина.
Боже, нова песен ще Ти изпея, на десетострунен псалтир ще възпея
Тебе, който даруваш спасение на царете, и избавяш Твоя раб Давид от остър меч. 
Благословен Бог, моята твърдина.
АЛИЛУЯ       Срв Лк 19,38; 2,14
* Алилуя. * Благословен царят, който идва в името Господне, мир на земята и слава във висините. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не бива пророк да загине вън от Йерусалим.
Четене от светото Евангелие според Лука                       13,31-35
В същия ден дойдоха някой фарисеи и Му казаха: „Излез и замини оттук, защото Ирод иска да Те убие.”
И рече им: „Идете и кажете на тая лисица: „Ето, изгонвам бесове, и изцерявам днес и утре; и на третия ден ще свърша.”
Но Аз трябва да вървя днес, утре и други ден, защото не бива пророк да загине вън от Йерусалим.
Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при Тебе: колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!
Ето, оставя се вам домът ви пуст. И казвам ви, че няма да Ме видите, докле не дойде време да кажете: „Благословен идещият в име Господне.”
Това е слово Господне.