30NZ05.1

Петък – XXX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Желал бих да бъда сам анатема за братята си.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни       9,1-5
Братя: Истина говоря в Христа, не лъжа, свидетелствува ми моята съвест чрез Дух Свети, че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце. Желал бих аз сам да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са Израилтяни, на които принадлежи осино­вяване и слава, завети и законополжения, богослужение и обещания; техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен во веки. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147,12-13.14-15.19-20 (0.: 12а)
Хвали, Иерусалиме, Господа.
Хвали, Иерусалиме, Господа; Хвали, Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите
синове всред тебе. 
Хвали, Иерусалиме, Господа.
Утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища; праща на земята Своето слово, Неговото слово бързо върви. 
Хвали, Иерусалиме, Господа.
Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби – на Израил.
На никой друг народ той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. 
Хвали, Иерусалиме, Господа.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя.* Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз познавам Моите, и те вървят подире Ми. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой от вас, ако му падне осел или вол в кладенец,
няма да го извади в съботен ден?
Четене от светото Евангелие според Лука                       14,1-6
В онова време:
Един съботен ден Исус дойде в къщата на един от фарисейските началници да яде хляб; ония, които бяха там, го наблюдаваха. И ето, застана пред Него един човек, болен от водянка.
Исус продума на законниците и фарисеите и рече: „Позволено ли е да се лекува в събота?” Те мълчаха. И като хвана болния, изцери го и отпрати.
След това им рече: „Кой от вас, ако осел или вол му падне в кладенец, няма веднага да го извади и в съботен ден?” И не можаха да Му отговорят на това.
Това е слово Господне.