30NZ06.1

Събота – XXX седмица

Година I
 

 ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 11,1—2а.11-12.25-29
Ако отхвърлянето на юдеите е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртви.

Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до римляни.
  
Братя: Нима Бог отхвърли Своя народ? Съвсем не. Защото и аз съм Израилтянин, от семе Авраамово, от коляно Вениаминово. Бог не отхвърли Своя народ, който бе предузнат. Или не знаете, какво казва Писанието за Илия, как той се оплаква Богу от Израиля? Прочее, казвам: Нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно? Съвсем не. Но чрез тяхното падане дойде спасението на езичниците, за да се възбуди в тях ревност. Ако пък падането им е богатство за света, и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях. Не искам, братя, да не знаете тая тайна, за да не възмечтаете много за себе си, че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници, и по такъв начин целият Израил ще се спаси, както е писано: „Ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани нечестието от Яков”; и „Това е за тях завет от Мене, когато отнема греховете им.” Що се отнася до Благовестието, те са врагове поради вас; но в избора те са обични Богу поради Отците. Защото Божиите дарове и призванието са неотменени.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 93,12-13а.14-15.17-18 (О: 14а)

Господ няма да отхвърли Своя народ.

Блажен онзи човек, когото вразумяваш Ти, Господи,
и поучаваш на Твоя закон.
за да му дадеш покой в усилни дни,
докле за нечестивия се изкопае яма.

Господ няма да отхвърли Своя народ.

Защото Господ няма да отхвърли Своя народ,
и няма да остави Сво­ето наследство.
Защото съдът ще се възвърне към правдата,
и подире Му ще тръгнат всички прави по сърце.

Господ няма да отхвърли Своя народ.

Да не беше ми Господ помощник,
душата ми скоро щеше да се засели в страната на мълчанието.
Когато казвах: „Ногата ми се колебае”,
Твоята милост, Господи, ме подкрепяше.

Господ няма да отхвърли Своя народ.


АЛИЛУЯ  
Мт 11,29ав
R: Алилуя, Алилуя
Вземете моето иго върху себе си, казва Господ; и се поучете от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 14,1.7-11

Който се превъзнася, ще бъде унизен, а който се смирява ще бъде въздигнат.

Четене от светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Един съботен ден Исус отиде да обядва в къщата на един от фарисейските началници; ония, които бяха там, го наблюдаваха. А като забелязваше как поканените избираха първите места, каза им притча: „Кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой от поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: „Отстъпи на този място”; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място. Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: „Друже, премести се по-горе.” Тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе. Защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.