30NZ06.2

Събота – XXX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
За мене животът е Христос, а смъртта – придобивка.
Четене от Посланието на Свети Павел Апостол до филипяни 1,18в-26
Братя:
Докато Христос е проповядван, аз се радвам затова и ще се радвам, защото зная, че това ще ми послужи за спасение с вашата молитва и чрез съдействието на Духа Исус Христов, според както очаквам с нетърпение и се надявам, че в нищо не ще се посрамя, но при всяко дръзновение, както винаги, и сега ще се възвеличи Христос в тялото ми – било чрез живот, било чрез смърт.
Защото за мене животът е Христос, а смъртта – придобивка. Ако ли живеенето ми в плът принася плод на делото, то кое да предпочета, не зная. Обладават ме и двете: желая да се освободя и да бъда с Христа, защото това е много по-добро; но да оставам в плътта е потребно за вас.
И аз това с увереност зная, че ще остана и ще пребъда с всички ви за ваш успех и радост във вярата, та похвалата ви в Христа Исуса да се умножава чрез мене, кога дойда повторно при вас.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 41,2.3.5всд (О: За)
Душата ми жадува за живия Бог.
Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе. 
Душата ми жадува за живия Бог.
Душата ми жадува за силния, живия Бог: кога ще дойда и се явя пред лицето Божие? 
Душата ми жадува за живия Бог.
Отивам към дивната скиния, до Божия дом, с радостни и славословен глас на празнуващото множество. 
Душата ми жадува за живия Бог.
АЛИЛУЯ       Мт 11,29ав
* Алилуя. * Вземете моето иго върху себе си, казва Господ; и се поучете от Мене, защото съм кротък и смирен по сърце. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който се превъзнася, ще бъде унизен,
а който се смирява ще бъде въздигнат.
Четене от светото Евангелие според Лука           14,1.7-11
В онова време:
Един съботен ден Исус отиде да обядва в къщата на един от фарисейските началници; ония, които бяха там, го наблюдаваха. А като забелязваше как поканените избираха първите места, каза им притча: „Кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой от поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: „Отстъпи на този място”; и тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място. Но, кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: „Друже, премести се по-горе.” Тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе.
Защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат.
Това е слово Господне.