31.05

ПОСЕЩЕНИЕ НА БЛАЖЕНА ДЕВА МАРИЯ – 31 май
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ, Цар Израилев, е посред тебе.
Четене из книгата на пророк Софония     3, 14-18
Ликувай, дъще Сионова! Тържествувай, Израилю! Весели се и радвай се от все сърце, дъще Иерусалимова!
Господ отмени присъдата на тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло.
В оня ден ще кажат на Йерусалим: “Не бой се”, и на Сион: “Да не отслабват ръцете ти! Господ, Бог твой, е посред тебе: Той е силен да те спаси; ще се развесели за тебе с радост, ще бъде милостив по любовта Си, ще тържествува за тебе с песни.”
Тъгуващите за тържествени празници Аз ще събера.
Това е Божие слово.
или
Участвувайте в нуждите на светиите;
залягайте да бъдете странолюбиви.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни 12, 9-16в
Братя:
Любовта да бъде нелицемерна, отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто, бъдете един към други нежни с братска любов, преваряйте се в почит един към други, в усърдието не бивайте лениви, духом бъдете пламенни, на Господа служете, бъдете радостни в надеждата, в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата – постоянни, помагайте на светите в техните нужди, залягайте да бъдете странолюбиви.
Благославяйте вашите гонители: благославяйте, а не кълнете.
Радвайте се с ония, които се радват, плачете с ония, които плачат, бъдете едномислени помежду си, не мислете за себе си високо, а носете се смирено.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12, 2-3.4всд.5-6 (О: 6в)
Велик е посред тебе Светият Израилев.
Ето, Бог е моето спасение, на Него се уповавам и не се боя, защото Господ е моя сила и Господ е мое пение, и Той ми биде за спасение.
Велик е посред тебе Светият Израилев.
Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението.
Велик е посред тебе Светият Израилев.
Славете Господа, призовавайте името Му, разгласяйте между народите делата Му, напомняйте, че името Му е велико.
Велик е посред тебе Светият Израилев.
Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя.
Велик е посред тебе Светият Израилев.
Весели се и радвай се, жителко Сионова, защото велик е посред тебе Светият Израилев.
Велик е посред тебе Светият Израилев.
АЛИЛУЯ       Лк 1, 45
* Алилуя. * Блажена си, Дево Марио, която си повярвала, че ще се сбъдне казаното на тебе от Господа.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
И как така да дойде при мене
 майката на моя Господ?
Четене от светото Евангелие според Лука           1, 39-56
 
И като стана Мария през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин. И влезе в дома Захариев, и поздрави Елисавета.
Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й, и Елисавета се изпълни с Дух Свети и извика с висок глас и рече:
“Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това, да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, ето, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.”
И рече Мария:
“Душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той милостно погледна унизеността на рабинята си. Защото, ето, отсега ще ме ублажават всички родове; задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му, и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят.
Той показа сила с мишцата Си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си, свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израиля, Своя Отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци – към Авраам и потомството му до века.”
И остана Мария с нея около три месеца, и се върна у дома си.
Това е слово Господне.