31NZ-a

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА СЕДМИЦА

Неделя, Година А
 

 ПЪРВО ЧЕТИВО
Мал 1, 14в-2, 2в.8-10

Вие се отклонихте от пътя и съблазнихте мнозина в закона.

Четене из книгата на Пророк Малахия.    

„Аз съм велик цар, казва Господ Саваот, и името Ми е страшно у народите. И тъй за вас, свещеници, е тази заповед. Ако не послушате и ако не вземете присърце, та да въздадете слава на името Ми, казва Господ Саваот, то Аз ще пратя проклятие върху вас. Но вие се отклонихте от пътя, на мнозина послужихте за съблазън в Закона, разрушихте завета на Леви, казва Господ Саваот. Затова и Аз ще ви направя презрени и унизени пред целия народ, понеже не спазвате пътищата ми, и гледате на лице в делата на закона. Нали всички имаме един и същ Отец? Нали един Бог ни сътвори? Защо тогава постъпваме вероломно един спрямо друг, като нарушаваме чрез това завета на нашите отци?”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 130, 1.2.3.

Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.

Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
Господи, сърцето ми не се е гордяло,
очите ми не са се високо дигали;
и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи.

Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.

Смирявах и успокоявах душата си като дете,
отбито от майчини гърди,
душата ми беше в мене като дете от гърди отбито. 
Нека се уповава Израил на Господа от сега и до века.

Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Сол 2, 7в-9.13

Бяхме готови да ви предадем не само Евангелието Божие, но и душите си

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни. 

Братя: Ние бяхме благи сред вас, също както кърмачка се нежно отнася с децата си. Тъй ви бяхме обикнали, че бяхме готови да ви предадем не само Евангелието Божие, но и душите си, понеже ни бяхте станали драги. Защото помните, братя, нашия труд и мъка: работейки денем и нощем, за да не отегчим някого от вас, ние ви проповядвахме Евангелието Божие. Затова и ние непрестанно благодарим на Бога, задето, като възприехте слушаното от нас слово Божие, усвоихте го не като слово човешко, а като слово Божие (каквото е и наистина), което и действува във вас, вярващите.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ  
Мт 23, 9а.10в
R: Алилуя, Алилуя
Един е вашият Отец, който е на небесата; и един е вашият Наставник – Христос.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 23, 1-12

Говорят и не вършат.

Четене от светото Евангелие според Матей.        

В онова време: Исус заговори на народа и на учениците Си и каза: „На Мойсеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите, затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат: вързват времена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат; и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища и правят голе­ми полите на дрехите си; обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите, и поздрави по тържищата и – да им казват човеците: „Учителю”. А вие недейте се нарича „Учители”; защото един е вашият Учител, а вие сте братя. И никого на земята недейте нарича „Отец”, защото един е вашият Отец, който е на небесата. И „Наставници” недейте се нарича; защото един е вашият наставник – Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга. Защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.

Това е слово Господне.