31NZ01.1

Понеделник – XXXI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 11, 29-36

Бог заключи всичко в непослушание, за да помилва всички.

Четене от посланието на свети Павел Апостол до римляни 

Братя: Божиите дарове и призванието са неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилвани, поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни, поради вашето помилване, та и сами те да бъдат помилвани. Защото Бог затвори всички в непокор­ство, та всички да помилва. О, каква бездна на богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища! Защото, кой е познал ума на Господа? Или кой Му е бил съветник? Или кой е дал Нему нещо отнапред, та и Той да му възвърне? Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки. Амин.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68, 30-31.33-34.36-37 (О: 14сд)

По голямата си благост чуй ме, Господи.

Аз пък съм беден и страдам;
Твоята помощ, Боже, да ме въздигне.
Ще славя името на Бога в песни,
Ще го превъзнасям в славословие.

По голямата си благост чуй ме, Господи.

Ще видят това страдащите и ще се зарадват;
и ще ви оживи сърцето; на вас, които търсите Бога.
Защото Господ слуша бедните
и не пренебрегва Своите затворници.

По голямата си благост чуй ме, Господи.

По голямата си благост чуй ме, Господи.
Защото Бог спаси Сион, ще съгради Юдините градове;
Потомството на рабите Му ще се закрепи в Него,
и всички, които обичат Неговото име, ще се веселят в Него.

По голямата си благост чуй ме, Господи.


АЛИЛУЯ    
Йоан 8, 31в-32
R: Алилуя, Алилуя
Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина ще бъдете Мои ученици; и ще познаете истината, казва Господ.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 14, 12-14

Не кани приятелите Си, а бедните и немощните.

Четене от светото Евангелие според Лука                      

В онова време: Исус каза на началника на фарисеите; който Го беше поканил: „Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите Си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата. Но кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи, и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните.”

Това е слово Господне.