31NZ01.1

Понеделник XXXI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Бог заключи всичко в непослушание,
за да помилва всички.
Четене от посланието на свети Павел Апостол до римляни  11, 29-36
Братя:
Божиите дарове и призванието са неотменни. Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилвани, поради тяхното непокорство, така и те сега са непокорни, поради вашето помилване, та и сами те да бъдат помилвани. Защото Бог затвори всички в непокор­ство, та всички да помилва.
О, каква бездна на богатство, премъдрост и знание у Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища! Защото, кой е познал ума на Господа? Или кой Му е бил съветник? Или кой е дал Нему нещо отнапред, та и Той да му възвърне? Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68, 30-31.33-34.36-37 (О: 14сд)
По голямата си благост чуй ме, Господи.
Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне. Ще славя името на Бога в песни, Ще го превъзнасям в славословие. 
По голямата си благост чуй ме, Господи.
Ще видят това страдащите и ще се зарадват; и ще ви оживи сърцето; на вас, които търсите Бога.
Защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници. 
По голямата си благост чуй ме, Господи.
Защото Бог спаси Сион, ще съгради Юдините градове; Потомството на рабите Му ще се закрепи в Него, и всички, които обичат Неговото име, ще се веселят в Него. 
По голямата си благост чуй ме, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 8, 31в-32
* Алилуя.* Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина ще бъдете Мои ученици; и ще познаете истината, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не кани приятелите Си, а бедните и немощните.
Четене от светото Евангелие според Лука                       14, 12-14
В онова време:
Исус каза на началника на фарисеите; който Го беше поканил: “Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите Си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата. Но кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи, и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните.”
Това е слово Господне.