31NZ01.2

Понеделник – XXXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Направете пълна радостта ми, имайки едни мисли.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до Филипяни 2
Братя:
Ако има някоя утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми: имайки едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени; нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смиреномъдрие, смятайте един другиго за по-голям от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 130, 1.2.3.
Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо дигали; и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи. 
Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
Смирявах и успокоявах душата си като дете, отбито от майчини гърди, душата ми беше в мене като дете от гърди отбито. 
Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
Нека се уповава Израил на Господа от сега и до века. 
Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 8, 31в-32
* Алилуя. * Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина ще бъдете Мои ученици; и ще познаете истината, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не кани приятелите Си, а бедните и немощните.
Четене от светото Евангелие според Лука                       14, 12-14
В онова време:
Исус каза на началника на фарисеите; който Го беше поканил: “Когато даваш обяд или вечеря, не кани приятелите Си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата. Но кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи, и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните.”
Това е слово Господне.