31NZ02.1

Вторник XXXI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отделно един другиму сме членове.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни 12, 5-16а
Братя: Многото съставяме едно тяло в Христа, а отделно един другиму сме членове. И понеже по дадена нам благодат имаме разни дарби, то, имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата; имаш ли служба, пребъдвай в службата; учител ли си, в учението; наставник ли си, наставлявай; дарител ли си, дарувай простосърдечно; предстоятел ли си, предстоявай с усърдие; благотворител ли си, благотвори на радо сърце.
Любовта да бъде нелицемерна; отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто; бъдете един към други нежни, с братска любов; преваряйте се в почет един към други; в усърдието не бивайте лениви; духом бъдете пламенни; на Господа служете; бъдете радостни в надеждата; в скръбта бивайте търпеливи, в молитвата – постоянни; помагайте на светиите в техните нужди; залягайте да бъдете странолюбиви.
Благославяйте вашите гонители; благославяйте, а не кълнете. Радвайте се на ония, които се радват, и плачете с ония, които плачат; бъдете единомисленни помежду си; не мислете за себе си, а се носете смирено.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 130, 1.2.3.
Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо вдигали; и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи. 
Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
Смирявах и успокоявах душата си като дете, отбито от майчини гърди, душата ми беше в мене като дете от гърди отбито. Нека се уповава Израил на Господа от сега и до века.
Запази душата ми в мир с Тебе, Господи.
АЛИЛУЯ       Мт 11, 38
* Алилуя. * Дойдете при Мене всички отрудени и обременени и Аз ще ви успокоя, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Излез по друмища и плетища и застави хората да дойдат,
за да се напълни къщата ми.
Четене от светото Евангелие според Лука                       14, 15-24
В онова време:
Един от насядалите заедно на трапезата каза на Исуса: „Блажен е, който ще яде хляб в царството Божие!”
А Той му отговори: „Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: „Дойдете, понеже всичко е готово.” И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: „Купих си нива и ще трябва да отида да я видя; моля те, извини ме.” Другият рече: „Купих си пет рала и отивам да ги опитам; моля те, извини ме.” Третият рече: „Ожених се и затова не мога да дойда.”
И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава сто­панинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: „Излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите.” И рече слугата: „Господар, извършено е, както заповяда, и още място има.” И рече господарят на слугата: „Излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми.”
Защото казвам ви: „Никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми.”
Това е слово Господне.