31NZ03.2

Сряда – XXXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вършете вашето спасение. Защото Бог е,
който ви прави и да искате и да действувате.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни 2, 12-18
Мои възлюбени, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, но много повече сега, когато отсъствувам, със страх и трепет вършете вашето спасение. Защото Бог е, който ви прави и да искате и действувате според благата Му воля.
Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божии посред опърничав и развратен род, посред който сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота, за тоя похвала в деня на Христа, че не напразно тичах и не напразно се трудих.
Но, ако и да се жертвувам за жертвата и за служението на вярата ви, аз се радвам и сърадвам всинца ви. Тъй също и вие се радвайте и се сърадвайте.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26, 1.4.13-14 (O: 1а)
Господ е моя светлина и мое спасение.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Господ е моя светлина и мое спасение.
Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си и да посещавам Неговия храм. 
Господ е моя светлина и мое спасение.
Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъде мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа. 
Господ е моя светлина и мое спасение.
АЛИЛУЯ       1 П 4, 14
* Алилуя. * Блажени сте, ако ви укоряват за името Христово, защото Духът Божий почива върху вас. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Никой не може да бъде мой ученик,
ако се не отрече от всичко, що притежава.
Четене от светото Евангелие според Лука                       14, 25-33
В онова време:
С Исуса вървеше множество народ, а Той се обърна и им рече: „Ако някой дохожда при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде Мой ученик; и кой не носи кръста си, а върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.
Защото кой от вас, кога иска да съгради кула, не ще седне първом да пресметне разноските, дали има, каквото е нужно за доизкарването й, та, кога тури основите и не може да я доизкара, да не би някак да почнат да му се смеят всички, които гледат, и да казват: „Тоя човек почна да строи, и не можа да доизкара?
Или кой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първом, дали може с десет хиляди да противостои на оня, който иде срещу него с двайсет хиляди? Инак, докато е онзи още далеч, той ще проводи при него пратеници да моли за мир.
Тъй, прочее, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде Мой ученик.”
Това е слово Господне.