31NZ04.1

Четвъртък – XXXI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Живеем ли, умираме ли, Господни сме.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни   14, 7-12
Братя:
Никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли – за Господа живеем, умираме ли – за Господа умираме; следователно, живеем ли, или умираме – Господни сме.
Защото Христос затова и умря и възкръсна, и оживя, за да господарува и над мъртви, и над живи. А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово.
Защото писано е: „Жив съм Аз, казва Господ, пред Мене ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога.” И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26, 1.4.13-14 (О: 13)
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия храм. 
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа.
Вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите.
АЛИЛУЯ       Мт 11,28
* Алилуя. * Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Радост ще бъде в небето за един разкаян грешник.
Четене от светото Евангелие според Лука                       15, 1-10
В онова време:
Приближаваха се до Исуса всички митари и грешници да Го слушат.
А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: „Този приема грешници и яде с тях.”
Тогава им каза следната притча: „Кой човек изсред вас, който притежава сто овци и загуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир изгубената, докато я намери?
И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде у дома си, свикна приятели и съседи и казва им: „Радвайте се с мене, защото намерих изгубената си овца.”
Казвам ви, че ще има също така повече радост на небето за един разкаян грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби едната, няма да запали светило и да помете и да търси грижливо, докато я намери?
И като я намери, свиква приятели и съседки и казва: „Порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма.”
Такава радост ще бъде, казвам ви, пред Божиите Ангели за един разкаян грешник.”
Това е слово Господне.