31NZ04.2

Четвъртък – XXXI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Което за мене беше печалба,
заради Христа го сметнах загуба.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни   3, 3-8а
Обрязването сме ние, които духом служим Богу и се хвалим с Христа Исуса, и не на плътта се уповаваме. Макар че аз мога да се уповавам и на плътта. Ако някой друг мисли да се уповава на плътта, то още повече аз: обрязаният в осмия ден, от Израилев род, от Венияминово коляно, евреин от евреите, по закон – фарисеин, по ревност -гонител на Божията църква, по правдата на закона – непорочен.
Но това, що беше за мене придобивка, поради Христа счетох го за вреда. Па смятам, че и всичко е вреда, поради превъзходството на познаването Христа Исуса, моя Господ, заради когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Христа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104, 2-3.4-5.6-7 (О: Зв)
Да се весели сърцето на онези, които търсят Господа
Възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса. Хвалете се с Неговото свето име, да се весели сърцето на онези, които търсят Господа.
Да се весели сърцето на онези, които търсят Господа
Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. Спомняйте си чудесата му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му. 
Да се весели сърцето на онези, които търсят Господа
Вие, потомство Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ, Бог наш: Неговите съдби са по цяла земя.
Да се весели сърцето на онези, които търсят Господа
АЛИЛУЯ       Мт 11,28
* Алилуя. * Дойдете при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя, казва Господ. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Радост ще бъде в небето за един разкаян грешник.
Четене от светото Евангелие според Лука                       15, 1-10
В онова време:
Приближаваха се до Исуса всички митари и грешници да Го слушат.
А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: „Този приема грешници и яде с тях.”
Тогава им каза следната притча: „Кой човек изсред вас, който притежава сто овци и загуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир изгубената, докато я намери?
И като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като си дойде у дома си, свикна приятели и съседи и казва им: „Радвайте се с мене, защото намерих изгубената си овца.”
Казвам ви, че ще има също така повече радост на небето за един разкаян грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, ако има десет драхми, и изгуби едната, няма да запали светило и да помете и да търси грижливо, докато я намери?
И като я намери, свиква приятели и съседки и казва: „Порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма.”
Такава радост ще бъде, казвам ви, пред Божиите Ангели за един разкаян грешник.”
Това е слово Господне.